CBS: loonkloof is iets geslonken

Volgens het onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verschil tussen het uurloon van vrouwen en mannen opnieuw afgenomen. De loonkloof dichten gaat in het bedrijfsleven minder snel dan bij de overheid. Eerder onderzoek door carrièreplatform Intermediair en Nyenrode Business Universiteit liet zien dat mannen nu 7,4% meer salaris krijgen dan vrouwen, en dat daarin juist een toename van 2,4 procentpunt te zien is.

Kloof in bedrijfsleven is het grootst

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt de ontwikkeling in de ‘Monitor Loonverschillen 2022’ bij. Het gemiddelde uurloon van mannen bij de overheid is 5,1% hoger was dan dat van vrouwen. In het bedrijfsleven was het loonverschil aanzienlijk groter: 16,4%. De cijfers zijn inmiddels wel wat wel gedaald ten opzichte van 2020, toen het verschil bij de overheid 6,7% bedroeg en in het bedrijfsleven 17,3%. In geld kan het verschil een paar duizend euro per jaar bedragen. Het gaat hier om het zogenoemde ongecorrigeerde loonverschil.

Ook duidelijk verschil ná correctie

Bij het gecorrigeerde loonverschil wordt rekening gehouden met factoren als het soort werk, functie, opleiding en ervaring Na correctie blijft er een verschil over van 1,8% bij de overheid en 6,9% in het bedrijfsleven. In 2020 was dat gecorrigeerde loonverschil nog 2,9% respectievelijk 7%. Het CBS heeft dit jaar de onderzoeksmethode aangepast, waardoor de kloof nauwkeuriger is vastgesteld.

Loonkloof is bij de hogere salarissen het grootst

Er zit wel verschil in de omvang van de kloof per opleidingsniveau, leeftijdsgroep en loonsegment. Bij bijvoorbeeld de ambtenaren met een relatief lage beloning verdienen vrouwen per uur gemiddeld méér dan mannen, maar hoe hoger het loonsegment, hoe groter het verschil in het voordeel van mannen. In 2022 was het gecorrigeerde uurloon van de 10% meest verdienende mannen bij de overheid 3,1% hoger dan het loon van de 10% meest verdienende vrouwen. Dit verschil in het hoogste loonsegment bedroeg in het bedrijfsleven zelfs 9%. Bovendien zijn mannen vaker dan vrouwen topverdiener. Dit is vooral voor organisaties een aandachtspunt.

Europese richtlijn voor loontransparantie in aantocht

De Europese Unie heeft afgelopen jaar de EU-richtlijn Loontransparantie aangenomen. Elke lidstaat heeft vervolgens drie jaar de tijd om die richtlijn in Nederlandse wetgeving in te passen. Werkgevers met 100 of meer medewerkers in de nabije toekomst een rapportageverplichting over loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Wat kan de OR doen om alvast voorbereid te zijn? Lees het artikel hierover.


  • Zelf de Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022 lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij het beloningsbeleid? Neem contact op
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het beloningsbeleid? Neem contact op