Doorwerken na het pensioen

De combinatie van krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en ontgroening resulteert in een dringend tekort aan medewerkers in diverse sectoren in Nederland. Dit tekort is niet beperkt tot één sector, maar strekt zich uit over het gehele bedrijfsleven. Het is dan ook aantrekkelijk voor werkgevers om gepensioneerde werknemers aan het werk te hebben.

Groeiende vraag

In 2022 werkte – aldus het CBS – bijna 40% van de 67-jarige mannen nog voor een betaalde baan, hoewel ze de pensioengerechtigde leeftijd al hadden bereikt. Voor ondernemers is het niet altijd even eenvoudig om (opnieuw) gepensioneerde medewerkers in dienst te nemen, daarvoor is een doorwerkregeling ontwikkeld. Deze regeling biedt gepensioneerden en werkgevers de kans om flexibel door te werken, gebaseerd op onderling gemaakte afspraken. De doorwerkregeling zorgt voor meer flexibiliteit voor werkgever en gepensioneerde; iets dat vanwege strikte verplichtingen (cao en Wet arbeidsmarkt in balans) vaak ontbreekt in gebruikelijke arbeidsovereenkomsten. ‘Gewoondoor’ biedt oplossingen voor werkgever en voor de gepensioneerde om aan het werk te blijven. De doorwerkovereenkomst biedt de nodige voordelen ten opzichte van de standaard arbeidsovereenkomst voor zowel werkgever als werknemer.


  • Meer lezen over de doorwerkregeling van ‘Gewoondoor’? Klik hier
  • Als OR aan de slag met personeelsbeleid voor gepensioneerde werknemers? Neem contact op