CO2-registratieplicht uitgesteld naar 1 juli 2024

De invoering van de registratieplicht van de CO2-uitstoot stond gepland voor 1 januari a.s., maar is inmiddels uitgesteld naar 1 juli 2024. Dat zorgt voor wat extra tijd om die registratie goed te organiseren.

Registratieplicht

Voor werkgevers met meer dan 100 werknemers krijgen per 1 juli 2024 een registratieplicht van CO2-uitstoot door de werkgebonden mobiliteit. De Nieuwsbrief Medezeggenschap publiceerde daar al eerder een uitgebreid artikel over. De Raad van State heeft inmiddels geadviseerd over het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’. Omdat de minimale invoertermijn twee maanden is, is de beoogde invoering van de CO2-registratieverplichting per 1 januari 2024 niet haalbaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het demissionaire kabinet daarom voorgesteld om de invoering een half jaar uit te stellen, naar 1 juli 2024.

Voorbereiden

Er is nog wat langer de tijd om voorbereid te zijn op de registratieplicht. Van de OR is instemming vereist om die registratie te doen. Daarbij komt de privacy van werknemers in het geding in combinatie met de mogelijkheid om personeel te controleren.

Doel voor ogen

Het doel van de registratieplicht is de CO2-uitstoot te reduceren, dus naast het formeel invoeren van de regeling in de onderneming moet het overleg met de bestuurder natuurlijk vooral gaan om de manier waarop de reductie van CO2 door personeel en organisatie kan worden gerealiseerd.


  • Juridische ondersteuning nodig bij het instemmingsverzoek? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de registratieplicht en de CO2-reductie? Neem contact op