AOW-leeftijd per 2024 naar 67 jaar

Werknemers ontvangen per 1-1-2024 voor het eerst hun AOW-uitkering als ze 67 jaar zijn. Tot die tijd is dat na 66 jaar en 10 maanden het geval. Verdere stijging van de AOW-leeftijd voor 2029 ten opzichte van 2028 wordt niet verwacht.

Vijf jaar in het vooruit

Elk jaar stelt de overheid vast of de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog moet. Veranderingen moeten vijf jaar van tevoren worden aangekondigd, dus dit jaar gaat de vaststelling over het jaar 2029. Bij het bepalen van de AOW-leeftijd wordt rekening gehouden met de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Neemt die verwachting toe, dan stijgt ook de AOW-leeftijd. Er wordt geen snelle vooruitgang in de gemiddelde levensverwachting verwacht, dus is blijft de AOW-leeftijd in 2029 hetzelfde als in 2028, namelijk 67 jaar en drie maanden.

AOW vanaf 67 jaar in 2024 tot 2027

Per 1 januari 2024 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar en dit blijft vervolgens tot en met 2027 onveranderd. De overheid wil graag dat werknemers, ook als AOW’er, nog doorwerken. Naast de verschillende wettelijke voordelen van deze groep werknemers, blijkt uit ander recent onderzoek van het CBS dat werknemers tussen de 65 en 75 jaar zich het vaakst verbonden voelen met de organisatie waarvoor ze werken. Dit hangt samen met het feit dat ze gemiddeld langer in dienst zijn dan andere collega’s.

Pensioenrichtleeftijd in 2025 onveranderd

De pensioenrichtleeftijd is een rekeneenheid die pensioenfondsen gebruiken voor de bepaling van het fiscaal maximale pensioen. In 2025 blijft die leeftijd 68 jaar. Door het ingaan van de Wet toekomst pensioenen is fiscale pensioenrichtleeftijd geen onderdeel meer is van het fiscale kader. Wel blijft deze leeftijd nog van belang voor het overgangsrecht.


  • Zelf de Kamerbrief van demissionair minister Schouten lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig voor een pensioenregeling? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de pensioenregeling? Neem contact op