Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog naar 23 cent per kilometer

Jarenlang mocht de werkgever belastingvrij € 0,19 per kilometer vergoeden. Met ingang van 2023 is dat verhoogd naar € 0,21 en op 1-1-2024 gaat dat nog eens omhoog naar € 0,23 per kilometer. Kan of moet de OR daar wat mee?

Niet verplicht

Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om reiskostenvergoeding te geven, behalve als dat in de cao of in de arbeidsvoorwaarden is vastgelegd. De meeste werkgevers geven een hogere reiskostenvergoeding. Het betekent dat over het meerdere belasting betaald moet worden.

Werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk dat de werkgever dat belastingdeel voor zijn rekening neemt en daardoor de werknemer de maximale reiskostenvergoeding ontvangt zonder daar voor een deel belasting over te betalen.
In de praktijk komt deze oplossing niet zo vaak voor, omdat de werkgever voor elke euro die meer wordt uitgegeven aan de WKR een eindheffing van 80 procent moet betalen. Doorgaans is het de werknemer zelf die belasting betaald over het meerdere dan de wettelijke belastingvrije reiskostenvergoeding.
Overigens is doorgaans de reiskostenvergoeding voor het maken van dienstreizen met de eigen auto onvoldoende om de vaste en variabele kosten van de auto te betalen. Zo geeft bijvoorbeeld de cao VVT voor dienstreizen van meer dan 10 kilometer € 0,31 per kilometer en voor de eerste 10 km is dat slechts € 0,21. De autokilometer kost in de praktijk (met alle kosten voor afschrijving, onderhoud, brandstof) tussen de € 0,50 en € 0,60 per kilometer. In dergelijke gevallen is het gebruik van een dienstauto door de werknemer voordeliger voor de werknemer zelf, maar kostbaarder voor de werkgever.

Verruiming vrijstelling OV-abonnement

De plannen van het demissionaire kabinet voorzien in het onbelast verstrekken van ov-abonnementen en voordeelurenkaarten. In het Belastingplan 2024 wordt dan ook een verruiming voorgesteld van de gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR).

De OR en reiskosten

De ondernemingsraad heeft – vanuit de WOR – geen bevoegdheden op het gebied van de reiskosten. Wat wel kan is het agenderen voor overleg om daarmee het mobiliteitsbeleid op de agenda te zetten. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de CO2-uitstoot wordt beperkt, bijvoorbeeld door fiets en openbaar vervoer te stimuleren en de lease-vloot elektrisch te leasen. Ook de verruiming van het OV-abonnement kan op de overlegagenda worden gezet.
Ook kan de bestuurder nog eens onder de aandacht worden gebracht dat het personeel dat met eigen auto dienstreizen maakt een substantieel deel van deze reiskosten voor eigen rekening moet nemen, ondanks de vergoeding die de cao of reiskostenregeling daarvoor beschikbaar heeft.


  • Meer lezen over de vaste en variabele kosten voor de autokilometers? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij de reiskostenregeling? Neem contact op
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de reiskostenregeling? Neem contact op