Meer overnames in eerste helft van 2023

Er is een lichte stijging te zien in het aantal overnames in het eerste half jaar van 2023. De overnames hebben te maken met een negatief effect van de stijgende rentes, omdat daardoor de financiering voor de overname lastiger te regelen valt. Het onderzoek vond plaats onder 274 advieskantoren in Nederland. Zo’n overname vraagt nadrukkelijk om de betrokkenheid van de ondernemingsraad.

Overnamebarometer

Het onderzoek door de overnameplatforms Brookz en Dealsuite onderzocht de Nederlandse advieskantoren die zich richten op fusies en overnames. De onderzoeksuitkomsten zijn in een Overnamebarometer vastgelegd. Uit de barometer blijkt dat de  markt van bedrijfsovernames weer voorzichtig is gegroeid. Het aantal overgedragen ondernemingen steeg in de eerste helft van 2023 met 13%. De gemiddelde verkoopprijs van een mkb-onderneming bleef nagenoeg gelijk en bedraagt ongeveer 4,65 keer de brutowinst.

Banken financieren

Het zijn vooral de banken die de overnames financieren. Dat betekent dat met geleend geld een overname wordt betaald en doorgaans de rente bij het overgenomen bedrijf in rekening wordt gebracht. In de tweede helft van 2022 werd 51 procent van de overnames via de bank gefinancierd, in de eerste helft 2023 is dat 43 procent.

Optimisme bij de adviseurs

Zo’n 70 procent van de adviseurs is optimistisch over de vooruitzichten voor de komende zes maanden. Bijna 90% geeft aan dat het aantal opdrachten in hun portefeuille gelijk is gebleven of is toegenomen. Maar bij 11% van de adviseurs was er sprake van een daling in het aantal verkoop- of aankoopopdrachten.

Rol ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij het overdragen van de zeggenschap aan een andere ondernemer. Dat adviesrecht is ook van toepassing als er een belangrijk krediet moet worden aangetrokken om een overname te financieren. Het zijn belangrijke besluiten voor onderneming en voor de mensen die er werken. De ondernemingsraad heeft de mogelijkheid om zich extern te laten ondersteunen bij het adviseren over de verkoop of aankoop van de organisatie. Toestemming van de bestuurder is niet nodig, maar de bestuurder moet wel van te voren op de hoogte worden gesteld van de kosten die voor de inhuur van de deskundige gemaakt worden. Toestemming van de bestuurder voor inhuur van een externe deskundige is wél nodig als het afgesproken OR-budget (conform artikel 22, 4e lid)) door de inhuur wordt overschreden.
En als de bestuurder zelf een deskundige inhuurt voor het begeleiden van de verkoop, dan is dat een adviesplichtig besluit waarvoor hij – van te voren! – advies moet vragen aan de ondernemingsraad (WOR, artikel 25, 1e lid, onderdeel n). Het adviesrecht gaat niet alleen over de opdracht zelf, maar ook over de adviseur of het bureau die/dat wordt ingehuurd.


  • Zelf meer lezen over de Overname Barometer? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij kop of verkoop van de onderneming? Neem contact op
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het OR-advies bij koop of verkoop van de onderneming? Neem contact op