Groene arbeidsvoorwaarden

Verduurzamen, energietransitie, circulair ontwerpen en produceren. Steeds meer organisaties willen een positieve bijdrage leveren aan klimaat en milieu. Ze profleren zich naar buiten als groene werkgever en lopen voorop in het realiseren van hun klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. En dat vergroenen kan ook over de arbeidsvoorwaarden gaan.

Wat wordt er al gedaan

AWVN onderzocht onder meer dan 340 werkgevers dat die meer dan intrinsiek gedreven zijn om hun arbeidsvoorwaarden te vergroenen. Vaak gaat dat over mobiliteit van de medewerkers.
Werkgeverskoepel AWVN publiceerde een GreenPaper dat als inspiratiegids voor groene arbeidsvoorwaarden moet dienen. Weliswaar richt de gids zich op de ondernemers, maar ook de ondernemingsraad kan er zich door laten inspireren.

Mogelijkheden

De AWVN maakt onderscheid in vijf gebieden waarvoor vergroening mogelijk is:

  1. (T)huis: bijvoorbeeld door hulp bij het verduurzamen van de woning door het beschikbaar stellen van een klimaatbudget, zo krijgen werknemers bij Achmea kunnen een klimaatbudget van €2.500 netto, om daarmee de woning isoleren, zonnepanelen leggen of duurzaam witgoed aanschaffen;
  2. Mobiliteit: variërend van de aanschaf van een elektrische fiets, een leaseregeling voor het fietsen, het OV-abonnement, de elektrische lease-auto en de goedkoopste manier van reizen: het thuiswerken door een thuiswerkvergoeding ter beschikking te stellen;
  3. Het kantoorpand zodanig isoleren dat ten minste energielabel C wordt behaald, inrichten met circulair kantoormeubilair, zelf stroom opwekken door zonnepanelen, maar ook de biologische/vegetarische/veganistische lunch in de kantine;
  4. Sociaal: een verlofdag voor het verrichten van vrijwilligerswerk met een groen oogmerk, of om het geven van extra vakantiedagen wanneer een medewerker ervoor kiest om voor vakantie niet het vliegtuig of de auto te pakken, maar de trein of fiets;
  5. Financieel: groen belegde pensioenen, doneren aan goede doelen, het behalen van duurzaamheidsdoelen als onderdeel van de resultaatafhankelijke beloning, zoals het verlagen van de CO2-uitstoot of het verminderen van de afvalstroom.

Wat kan de OR doen?

Als de onderneming nog niet erg bezig is met vergroenen, dan kan de ondernemingsraad in ieder geval agenderen voor overleg met de bestuurder. Er zullen vervolgens plannen gemaakt moeten worden, dus biedt aan mee te doen aan werk- en projectgroepen die met verduurzaming en vergroening aan de gang gaan. De WOR geeft de OR adviesrecht over het treffen van een maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu.
De OR heeft de nieuwe wettelijke regels mee, want vanaf 1-1-2024 moet er gerapporteerd worden over de CO2-uitstoot van de mobiliteit, waaronder het woon-werkverkeer (zie artikel in de Nieuwsbrief Medezeggenschap daarover). Het is natuurlijk de bedoeling dat die uitstoot naar beneden gaat en de rapportage moet de voortgang daarvan aantonen.


  • Zelf de inspiratiegids downloaden (via lidmaatschap AWVN)? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij de invoering van groene arbeidsvoorwaarden? Neem contact op
  • Als ondernemingsraad aan de slag met groene arbeidsvoorwaarden voor het personeel? Neem contact op