Twee keer melden en controle na arbeidsongeval met uitzendkracht

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie (NEA) is er sprake van onderrapportage van arbeidsongevallen bij uitgeleende of zelfstandige werknemers. Daarom wil de minister dat de meldplicht voor arbeidsongevallen en de vergewisplicht voor uitleners wordt uitgebreid. Een wetsvoorstel daarvoor is in voorbereiding.

Uitgeleende werknemers lopen meer risico

Zo’n 20 procent van de geregistreerde slachtoffers van een arbeidsongeval zijn uitgeleende werknemers of zelfstandigen (ZZP-er). Inleners houden zich niet goed genoeg aan de meldplicht die voor arbeidsongevallen geldt. Volgens de NEA is er sprake  van onderrapportage.

Dubbel melden

Het wetsvoorstel wil dat er een uitbreiding komt van de plicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. De inlener moest deze arbeidsongevallen volgens de Arbowet al melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie NEA.
Na invoering van de wet moet óók de inlener gaan melden aan het uitzendbureau en aan andere uitzendbureaus die een uitzendkracht hebben werken op de plaats van het ongeval. Het uitzendbureau moet vervolgens het ongeval dan óók melden aan de NEA. In de praktijk zal dit betekenen dat hetzelfde ernstig arbeidsongeval twee keer wordt gemeld aan de Arbeidsinspectie (dubbele melding): een keer door de inlener en een keer door het uitzendbureau.
Er moet gemeld worden als:

  • het slachtoffer ervan opgenomen wordt in het ziekenhuis;
  • als er sprake is van blijvend letsel;
  • als het slachtoffer als gevolg van het ongeval is overleden.

Vergewisplicht

Het wetsvoorstel moet ook regelen dat het uitzendbureau de plicht krijgt om na te gaan of de inlener na het ongeval op de werkplek van de uitzendkracht voldoende maatregelen heeft genomen om herhaling van het ongeval te voorkomen. Dit wordt het vergewissen genoemd. Het wetsvoorstel komt voort uit de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.


  • Meer lezen over de internetconsultatie (inmiddels gesloten)? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de veiligheid voor vaste en ingeleende medewerkers in de onderneming? Neem contact op