Kabinet wil concurrentiebeding moderniseren

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Door dat beding worden werknemers beperkt in de mogelijkheid om na hun arbeidsovereenkomst in dezelfde branche, bijvoorbeeld bij de concurrent, werk te vinden. Het kabinet wil een vergoeding invoeren bij gebruik van het concurrentiebeding en aanpassingen maken in de duur, geografische reikwijdte en motivatie van het beding.

Voorgestelde wijzigingen

Een wetsvoorstel voor modernisering van het concurrentiebeding is in voorbereiding, daarin worden de volgende wijzigingen uitgewerkt:

  • Het concurrentiebeding wettelijk in duur begrenzen, zodat de werking ervan na die periode ophoud;
  • Bij het opnemen van het concurrentiebeding moet het geografisch bereik worden opgenomen, en dat moet gespecificeerd en gemotiveerd. Op die manier is het mogelijk om wel bij de concurrent in dienst te treden mits dat buiten de afgesproken geografisch bereik gebeurd;
  • Bij contracten voor onbepaalde tijd zullen werkgevers het zwaarwegend bedrijfsbelang van het concurrentiebeding moeten motiveren, net zoals bij contracten voor bepaalde tijd. Vooral medewerkers met een contract bepaald worden belemmerd in het vinden van nieuw werk door het concurrentiebeding;
  • Vergoeding op basis van een percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer bij inroepen van concurrentiebeding. Op die manier wordt een werknemer financieel gecompenseerd als hij akkoord gaat met het beding.

Stoppen met de standaardclausule

Veel arbeidsovereenkomsten worden op afgesloten op basis van een model. En zo kan het komen dat in veel arbeidsovereenkomsten standaard een clausule is opgenomen waarin het concurrentiebeding is vastgelegd. Eén op drie werkgevers gebruikt dit beding, ook in gevallen dat er geen sprake is van een werkelijke bescherming van het bedrijfsdebiet (bedrijfsbelangen, bedrijfsgeheimen e.d.).
De minister wil van die standaardclausule af, zodat er alleen een beding wordt afgesproken als dat nodig is.

Vasthouden van personeel

Het concurrentiebeding wordt ook ingezet om schaars personeel langer te binden, zo blijkt uit het onderzoek waarin 35% van de werkgevers aangeeft dit te doen. Ook blijkt uit het rapport dat werknemers vaak de negatieve gevolgen ervan pas ervaren aan het einde van hun dienstverband. Ze worden dan door het beding belemmerd in het vinden van een andere baan.

Wijziging regeling aanstellingsbeleid

Als de bestuurder de regeling voor de standaard arbeidsovereenkomst wil wijzigen, dan kan dat alleen nadat de OR daarmee heeft ingestemd. Beoordeel dan of het concurrentiebeding terecht in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. In de praktijk kan het voorkomen dat die alleen voor een aantal cruciale functies van toepassing is.


  • Zelf het onderzoek naar het concurrentiebeding lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het aanstellingsbeleid? Stuur een e-mail