Geen advies gevraagd voor opheffen functie

De functie van senior solution sales manager wordt opgeheven zonder dat daarover advies aan de ondernemingsraad wordt gevraagd. Volgens de OR was zo’n adviesaanvraag wettelijk verplicht. De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam doet over de zaak een uitspraak.

Wat eraan vooraf ging

Het Nederlandse bedrijf is onderdeel van een wereldwijde multinational. Die heeft een reorganisatie doorgevoerd waardoor de functie van Country manager Nederland is komen te vervallen én een nieuwe functie van general manager Northern Europe is gecreëerd. Daarbij is de voormalige country manager benoemd tot general manager Northern Europe. Deze manager heeft in juli 2022 aan de voorzitter van de OR laten weten dat de senior solution sales manager wordt ontslagen. Op 8 augustus krijgt deze werknemer zelf te horen dat zijn functie per 1-9-2022 wordt opgeheven. Op 31-8-2022 heeft de OR een vertrouwelijk memo van de general manager Northern Europe daarover ontvangen. De ondernemingsraad verzoekt op 9 september om een adviesaanvraag, omdat het een adviesplichtig besluit zou betreffen. Uiteindelijk zou de functie per 1-10 komen te vervallen en wordt met de werknemer een minnelijke regeling (vaststellingsovereenkomst) voor beëindigen van het dienstverband afgesproken. De OR De OR stelt dat de Nederlandse onderneming het besluit tot opheffing van de functie van senior solution sales manager heeft genomen zonder advies te vragen, terwijl zij daartoe volgens de OR wel verplicht was op grond van artikel 25 lid 1 onder e WOR.

Oordeel Ondernemingskamer

De ondernemer probeert eerst de OR niet-ontvankelijk te verklaren, omdat er te laat beroep is ingesteld. De OK gaat ervan uit dat de OR pas op 30-9-2022 formeel is geïnformeerd over het besluit om de functie op te heffen en daarop op tijd beroep heeft ingesteld.
De OR betoogt dat het besluit om de functie van senior solution sales manager op te heffen adviesplichtig volgens de WOR is, omdat het een belangrijke wijziging in de organisatie van de Nederlandse organisatie gaat. De senior solution sales manager gaf leiding aan een grote en belangrijke afdeling met 70 medewerkers binnen het bedrijf. De taken van de manager zullen worden verdeeld tussen de head of sales & business management Netherlands en de lijnmanagers. Door het vervallen van de functie worden de verdeling van de bevoegdheden voor een groot aantal medewerkers gewijzigd. De OK oordeelt dat het besluit tot opheffing van de functie van senior solution sales manager van juli 2022 ingetrokken moet worden, zodat de reeds ingetreden gevolgen van het besluit uiterlijk op 1 augustus 2023 moeten zijn teruggedraaid. Het zorgt er in ieder geval voor dat als de onderneming de functie toch wil opheffen daarvoor advies aan de ondernemingsraad moet worden gevraagd.

Commentaar

Artikel 25 van de WOR rept over een belangrijke wijziging in de organisatie. Daarbij draait het niet alleen om een niet-alledaags besluit dat over de organisatie genomen wordt, maar ook dat er sprake is van belangrijke gevolgen voor he personeel. In dit geval had het schrappen van de functie gevolgen voor meer dan 70 medewerkers. En door de omvang van die gevolgen is er sprake van een adviesplichtig besluit. Van de betreffende medewerker is al in 2022 afscheid genomen, het is onbekend of die weer in zijn functie hersteld kan/zal/wil worden.


  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een belangrijke wijziging in de onderneming? Stuur een e-mail