Arbeidsvoorwaarden vergroenen

Ondernemingen verduurzamen in zo’n geval de arbeidsvoorwaarden. Voor bestaande en nieuwe medewerkers kunnen groen arbeidsvoorwaarden van belang zijn bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst of juist van het accepteren van een baan. De ondernemingsraad kan ook een bijdrage leveren aan deze trend.

Groen

In veel gevallen ligt de nadruk bij het vergroenen van arbeidsvoorwaarden bij het mobiliteitsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een (elektrische) fiets, een elektrische auto of verhoging van de kilometervergoeding voor medewerkers die met de fiets naar het werk komen of te voet.
Bijna de helft van de AWVN-leden heeft onderdelen van het eigen arbeidsvoorwaardenpakket verduurzaamd. Veel werkgevers zijn zelf gemotiveerd om hun arbeidsvoorwaardenpakket te verduurzamen. De beperkte fiscale ruimte blijkt echter vaak een obstakel te vormen om aantrekkelijke regelingen af te spreken. Zo geeft de Fietsersbond aan dat ‘De fietsregeling is zo wanhopig moeilijk is geworden, zodat werknemers en werkgevers afhaken. Zo kan je je reiskostenvergoeding kwijtraken als je een fiets least via werk.’

Groener

In 2024 worden de regels voor de OV-abonnementen gewijzigd en gaat de onbelaste kilometervergoeding omhoog van 21 naar 22 cent per kilometer.

Groenst

Een aantal bedrijven heeft regelingen ingevoerd waardoor duurzamere mobiliteit wordt gestimuleerd. Zo biedt KPN voor 10.000 werknemers de mogelijkheid om 40 cent per fietskilometer te ontvangen, terwijl de autorijdende collega’s dat met 17 cent per kilometer minder moeten doen. KPN biedt de vergoeding aan in combinatie met een leaseplan voor fietsen. Ook waterbedrijf Vitens heeft een vergelijkbare regeling ingevoerd. Het eigen wagenpark is voor ongeveer 70 procent elektrisch. Fietsen en lopen wordt met 35 cent per kilometer vergoed, en dat is 19 cent meer dan andere vormen van vervoer.

Rol ondernemingsraad

Over het algemeen zijn het de vakbonden die de arbeidsvoorwaarden met de werkgevers afspreken, maar er zijn tal van ondernemingen die een eigen arbeidsvoorwaardenpakket hebben en niet onder een cao vallen. In die gevallen kan de OR het initiatief nemen om de arbeidsvoorwaarden te vergroenen voor bestaand en nieuw personeel. De mogelijkheden liggen bij het mobiliteitsbeleid (denk aan de verplichting waardoor werkgevers over hun CO2-uitstoot moeten rapporteren), de bruikleen van thuiswerkmeubilair of de gezonde biologische/vegetarische/veganistische lunch. Maar denk ook aan mogelijkheden om een klimaatbudget ter beschikking te stellen voor energiebesparingsmaatregelen thuis, extra vakantiedagen/geld voor een duurzame vakantie of verlofdagen voor vrijwilligerswerk.


  • Als OR aan de slag met het vergroenen van arbeidsvoorwaarden? Stuur een e-mail