Nieuw standaardwerk voor OR en PVT: De WOR-code

Bij uitgeverij Rendement verscheen onlangs een nieuw standaardwerk voor OR en PVT: de WOR Code.

Naast de wetstekst van de Wet op de ondernemingsraden van 2023 wordt op elke artikel toelichting gegeven. Het is een goed gebruik voor de wetten in Nederland dat de toelichting meer informatie bevat over wat er feitelijk in de wet staat, en dat daarom de toelichting vaak meer pagina’s bevat dan de wet zelf. De WOR-code bevat ook wat tips en de nodige jurisprudentie. Ook vanuit de jurisprudentie wordt duidelijk wat de wetgever destijds heeft bedoeld bij het invoeren van de wet. Het boek is vooral een raadpleegboek voor het geval er behoefte is om de wettelijke spelregels na te lezen.

Wordt vervolgd

Het boek is geschreven door Radboud Hafkenscheid, naast de eindredacteur van de Nieuwsbrief Medezeggenschap ook opleider en adviseur voor ondernemingsraden en PVT’s bij MZLeeuw en voor Bureau Kalden. Binnenkort verschijnt van hem een vervolg van de WOR-code: Het praktijkboek adviesrecht voor ondernemingsraad en PVT.

De WOR Code

Titel: De WOR Code, de Wet op de ondernemingsraden ontward
Inhoud: wetstekst WOR (2023), toelichting, tips, jurisprudentie
Auteur: Radboud Hafkenscheid
Uitvoering: hard cover, gebonden
Bladzijden: 200
ISBN: 978 90 7209 241 0
Prijs: € 53,41 (inclusief verzendkosten)
Bestellen: klik hier