Aanpassing Poortwachter voor re-integratietraject

Op 17 mei publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Staatscourant een wijziging in de toepassing van de Wet Poortwachter. Formeel heet die ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’. Door de wijziging zijn zowel werkgever als werknemer per 1-7-2023 verplicht om hun beider visie op het re-integratietraject te geven.

Plan van aanpak

De arbeidsongeschikte werknemer en zijn werkgever moeten hun mening over de re-integratie-afspraken op meerdere momenten vastleggen. Bijvoorbeeld bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak (na 8 weken) en bij de eerstejaarsevaluatie. Hun visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen hun mening regelmatig bijstellen als dat nodig is.

Een beter gesprek over re-integratie

De nieuwe regeling legt nu wettelijk vast wat al vaak de praktijk is. De aanpassing is bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een succesvol traject. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt overigens alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.


  • Zelf de publicatie + toelichting in de Staatscourant lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het verzuim- en re-integratiebeleid in de onderneming? Stuur een e-mail