Werknemers willen extra maatregelen tegen intimidatie en agressie

Werkgevers moeten extra maatregelen nemen tegen agressie en intimidatie door klanten of door collega’s en leidinggevenden. Dat is de mening van meer dan een op de zes werknemers over de staat van de sociale veiligheid op de werkvloer. Vooral in de zorg kreeg in 2022 zo’n 8% van de werknemers ook daadwerkelijk te maken met intimidatie of bedreiging door klanten. Het zijn cijfers uit de Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2022 (NEA) van TNO en CBS.

Discriminatie kent vele vormen

In 2022 voelde 10% van de werknemers zich gediscrimineerd door hun nationaliteit, afkomst of huidskleur (3%), leeftijd of geslacht en zwangerschap (beide 2%). Een klein lichtpuntje: discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid kwam in 2022 minder vaak voor. Verder wordt er nog heel wat gepest op het werk, het meest door collega’s, gevolgd door leidinggevenden en klanten. 4,9 procent van de werknemers heeft daarmee te maken, daarvan worden vrouwen vaker gepest dan mannen.

Conflicten

Zo’n 26% van de werknemers heeft met een conflict op het werk te maken gehad, bijvoorbeeld met een collega of een leidinggevende. Ten opzichte van 2021 is dat een daling van 2 procent. Mannen hebben vaker een akkefietje (27%) op het werk dan vrouwen (25%). Werknemers die slachtoffer zijn van conflicten ervaren wel de steun van hun collega’s of leidinggevende (respectievelijk 98% en 89%). 

Sociale veiligheid

Over het algemeen voelen werknemers zich wel veilig op het werk. Vier op de vijf werknemers geeft aan dat ze op het werk eenvoudig hulp kunnen vragen, dat geldt ook als het om lastige kwesties gaat (69%). Een ruimte meerderheid (60%) geeft aan dat het niet erg is om op het werk een fout te maken.


  • Zelf de resultaten van Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2022 (NEA) van TNO en CBS lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de psychosociale veiligheid in de onderneming? Stuur een e-mail