Traplopen is een alledaagse bezigheid

De werkgever hoeft geen aparte instructies te geven aan zijn personeel over hoe ze op een trap moeten lopen. Dat is een alledaagse bezigheid, aldus de kantonrechter. Door dit uitgangspunt is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade van een werknemer nadat die van de trap gevallen is.

Wat eraan vooraf ging

Volgens een werknemer heeft hij tijdens zijn werk een arbeidsongeval heeft gehad, maar zijn werkgevers zijn het daar niet mee eens. De rechter stelt daarover vast dat er geen getuigen zijn geweest en er ook geen zichtbare aanwijzingen waren (schade bijvoorbeeld) dat er een ongeval heeft plaats gevonden. Wel staat vast dat hij op de bewuste dag bij zijn leidinggevende heeft aangegeven last van zijn pols te hebben als gevolg van een val van de bordestrap. Ook is duidelijk dat hij die avond nog naar de huisarts is geweest die hem vervolgens doorstuurt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. De werknemer heeft over zijn val verschillende verklaringen gegeven. De kantonrechter gaat er – alles overziend – van uit dat de werknemer een arbeidsongeval is overkomen.
De werknemer heeft schade geleden door het ongeval. Zo is er eigen risico voor zijn zorgkosten aangesproken.

Oordeel kantonrechter

In de eerste drie verklaringen stelt werknemer dat sprake was geweest van het ‘van de trap vallen’. In de laatste verklaring zegt hij met trap en al gevallen te zijn. Volgens de kantonrechter kan het niet gegaan zijn zoals dat in de laatste verklaring is aangegeven. Het is dus vervolgens de vraag of de werkgever(s) zich aan hun zorgplicht hebben gehouden. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever in algemene zin voldoende maatregelen getroffen om gevaar door vallen op de werkvloer tegen te gaan. De werknemer werkte die dag voor het eerst op de bewuste afdeling en is de gehele dag begeleid. Hij droeg ook veiligheidsschoenen en de werkgever heeft een systeem om problemen op veiligheidsgebied aan te pakken en te noteren.
Volgens de kantonrechter heeft de werkgever voldaan aan haar zorgplicht (veilig en gezond werken). De claim van de medewerker wordt afgewezen.
In een andere zaak kreeg een werkneemster wel gelijk, omdat de trap een ondeugdelijke antisliprichel op elke trede had.

Commentaar

Het traplopen wordt als alledaagse bezigheid gezien. Als de uitvoering van de trap in orde is (leuningen, stroeve treden e.d.), dan heeft de werkgever al snel aan zijn zorgplicht voldaan.
Maar… een val van de trap is niet altijd te voorkomen, ook al zijn er leuningen en voldoet de trap aan de gestelde eisen. In dit geval is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft opgelopen.


  • Zelf de uitspraak over de bordestrap lezen? Klik hier
  • Zelf de uitspraak over de trap met de antisliprichel lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met veilige arbeidsomstandigheden? Stuur een e-mail