‘Psychische vermoeidheid door werk’ in plaats van ‘burn-out’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stopt met het gebruik van de term ‘burn-out’. Ze vinden het te vaag en te verwarrend, te meer omdat niet wetenschappelijk is vastgesteld wat burn-out precies is en het is officieel ook geen ziekte. In de plaats van ‘burn-out’ wordt voortaan ‘psychische vermoeidheid door werk’ gebruikt. De CBS keuze voor het anders benoemen van een burn-out is een goede aanleiding voor de OR om een gesprek met de bedrijfsarts te plannen.

Oplopende cijfers

In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat met psychische klachten door werk uitvalt toegenomen. Ook uit werknemersenquêtes, waaronder de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), blijkt dat meer werknemers psychische klachten door het werk ervaren. Omdat niet wetenschappelijk is vastgesteld wat burn-out nu precies is, en het CBS verantwoordelijk is voor het meten van verschijnselen, stopt het met het gebruik van deze term. Er kan eigenlijk alleen onderzocht worden hoeveel mensen burn-outklachten ervaren, maar dat betekent nog niet dat ze een ziekte of aandoening hebben.

Depressies en angststoornissen

In het taalgebruik wordt er nogal eens wisselend met allerlei begrippen opgesprongen. Met ‘Ik ben depri’ wordt doorgaans niet bedoeld dat iemand ‘depressief’ is, maar mogelijk ‘somber’ is. In de praktijk worden – ook door bedrijfsartsen – burn-outklachten vaak verward met een angststoornis en een depressie. Bij burn-out of zoals het CBS het voortaan doet ‘psychische vermoeidheid door werk’ is er een verband tussen het werk en de werknemer. Een depressie is ook mogelijk door de persoonskenmerken van de werknemer en hoeven niets met het werk te maken te hebben.
Een burn-out wordt niet standaard beoordeeld als beroepsziekte. Er bestaat geen vaste lijst met wat wel en wat niet als beroepsziekte wordt gezien.

Praten met de bedrijfsarts

De OR doet er sowieso goed aan om jaarlijks een keer overleg te hebben met de bedrijfsarts. Hoe vindt die dat het in de onderneming met het personeel gaat? Is er sprake van beroepsziekten, of ziekten die (mede) door het werk veroorzaakt zijn? En wat adviseert hij aan te treffen maatregelen zodat het uitval door psychische problemen door het werk wordt verminderd? Ook hier geldt dat het voorkomen van uitval de meeste aandacht verdient.
In de praktijk wordt de vragenlijst Utrechtse Burnout Schaal (UBOS) gebruikt om een diagnose te stellen. Zo’n onderzoek kan ook in het kader van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) worden afgenomen bij de individuele werknemer, of als onderdeel van de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) worden gedaan voor het personeelsbestand.


  • Meer lezen over het CBS en de manier waarop ze met burn-outklachten omgaan? Klik hier
  • Meer lezen over de Utrechtse Burnout Schaal (UBOS)? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de psychische vermoeidheid door het werk? Stuur een e-mail