Per 1-1-2024: Registratie CO2 werkgebonden persoonsmobiliteit verplicht

Werkgevers met 100 of meer werknemers  moeten vanaf 1 januari 2024 moeten de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel registreren. Dit uitvloeisel van het Klimaatakkoord zou oorspronkelijk op 1-1-2023 ingaan, dat werd later 1-7-2023. Ook dat bleek niet haalbaar, zodat de nieuwe beoogde invoeringsdatum op 1-1-2024 is gezet. De wettelijke verplichting verdient de aandacht van de OR in 100+ organisaties.

Melden via digitaal platform

De werkgever moet jaarlijks de CO2-uitstoot via een digitaal platform bij de omgevingsdienst melden. En de melding gaat niet alleen voor de zakelijke dienstreizen, maar ook het woon/werkverkeer en andere zakelijke declaraties voor het reizen. Als werknemer wordt alleen beschouwd degene die volgens een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verricht. Gedetacheerden en uitzendkrachten tellen niet mee. Die doen dat bij het bepalen van het aantal werknemers van het detacherings- of uitzendbureau (mits zij daarmee een arbeidsovereenkomst hebben gesloten).
De  werkgever moet gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over:

  • het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel en
  • per gebruikte brandstof.

De verplichting om te melden zal voor de nodige administratieve belasting zorgen.

De emissiegrenswaarde

Het streven van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is om te voorkomen dat de emissiegrenswaarde van kracht wordt.
Die emissiegrenswaarde kan vanaf 2027 dwingend opgelegd worden als in de evaluatie in 2026 over de CO2-reductie in 2025 en 2024 tegenvalt. Om het reductiedoel te halen (1 megaton in 2030), tellen alle investeringen van werkgevers mee. Dus ook de investeringen die zijn gedaan om reductie in uitstoot door personenmobiliteit te realiseren.

Handreiking in de maak

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werkt aan handreikingen om het melden via het digitale platform zo eenvoudig mogelijk te maken. Het gaat om het melden van:

  • zakelijke- lease en / of eigen wagenpark           
  • zakelijk – mobiliteitsdiensten
  • zakelijk – declaraties
  • woon/werk – mobiliteit

De handreikingen zijn mogelijk in april 2023 al beschikbaar.

Doel voor ogen

Het doel van al het gerapporteer is natuurlijk het beperken van de uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde door CO2. Natuurlijk moeten werkgevers hun wettelijke (rapportage) verplichtingen naleven, maar het nemen van maatregelen om de uitstoot te beperken zijn het belangrijkst doel.
De ondernemingsraad doet er verstandig aan om tijdig met de bestuurder te overleggen over de rapportageverplichtingen, maar vooral aan wat er gedaan kan worden om CO2-uitstoot te verminderen.
Ander aandachtspunt is de privacy van werknemers als over hen wordt vastgelegd hoe ze reizen (auto benzine, auto diesel, auto’s die behoren tot de (plug in)hybrides, auto 100% elektrisch, auto andere brandstoffen, motorfiets benzine, motorfiets elektrisch, bromfiets/scooter benzine, e-fiets, openbaar vervoer e.d.) en waar vandaan ze reizen. De werkgever dient er voor te zorgen dat persoonsgegevens zorgvuldig beschermd worden.
Het beperken van de CO2-uitstoot wordt natuurlijk ook bevorderd door een goed thuiswerk- en/of hybride-werkregeling. Ook daar kan de OR een bijdrage aan leveren.