Nieuwe regels turboliquidatie in aantocht

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ aangenomen. De wet zorgt ervoor dat ondernemers bij het snel stoppen met hun onderneming meer informatie moet geven aan de schuldeisers. Dat is óók informatie die de OR wil weten.

Liquidatie of faillissement

Als het financieel echt niet goed gaat met de onderneming kan de ondernemer kiezen uit twee mogelijkheden: liquidatie of faillissement. In het laatste geval komt er een curator die zich met de afwikkeling van het faillissement gaat bezighouden. Zo’n curator wordt ook als bestuurder gezien op het moment dat hij van plan is om adviesplichtige besluiten te nemen, en hij moet dan ook in die gevallen advies aan de OR vragen.
Bij een liquidatie gaat het feitelijk om het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming (of een belangrijk onderdeel daarvan) en dat betreft een adviesplichtig besluit (WOR, artikel 25, 1e lid, onderdeel c). In die gevallen moet de ondernemer het advies van zijn OR daarvoor vragen.
Bij een turboliquidatie kan de onderneming snel stoppen als aan de voorwaarde wordt voldaan dat er geen vermogen meer is. Schuldeisers kunnen dat alleen voorkomen als ze kunnen aantonen dat er nog wél vermogen in de onderneming aanwezig is.

Strengere regels

Door het nu aangenomen wetsvoorstel moet de BV méér informatie geven aan de schuldeisers. Die informatie is ook voor de OR van belang bij het beoordelen van een adviesaanvraag over het stoppen met de onderneming. De ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties’ schrijft onder meer voor dat bestuurders binnen 14 dagen na de turboliquidatie financiële informatie moeten deponeren in het Handelsregister. Ook moeten zij schuldeisers ‘onverwijld’ laten weten dat deze informatie voor hen beschikbaar is. Op die manier kunnen schuldeisers beter controleren of de turboliquidatie op een goede manier is ingezet. Ook onder de nieuwe regels hoeft de ondernemer geen toestemming aan de schuldeisers te vragen om te kunnen liquideren.

De Eerste Kamer heeft de wet op 14 maart goedgekeurd. Het is wachten op de officiële publicatie ervan in het Staatsblad.

Bevoegdheden OR

Het aanvragen van een faillissement wordt niet gezien als een adviesplichtig besluit. Dat ligt anders bij het liquideren van de onderneming. Zo’n besluit wordt gezien als het beëindigen van de werkzaamheden. Voor de OR zijn dan vooral de personele gevolgen van belang en het opvangen van die gevolgen. Bij collectief ontslag is de Wet melding collectief ontslag (Wmco) van toepassing. Informatie over de financiële positie van de onderneming is van belang om de kansen op een deugdelijk sociaal plan in te schatten. Deze tijdelijke wet biedt meer kansen op het verkrijgen van die informatie. Opvragen dus, als de onderneming in zo’n situatie terecht komt.


  • Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Meer lezen over de medezeggenschap bij faillissement? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de bedrijfsbeëindiging? Stuur een e-mail