Het belang van goede genoteerde afspraken

Het goed noteren van afspraken blijkt in sommige gevallen van groot belang te zijn. Zeker als na verloop van tijd aanspraak gedaan wordt op wat er destijds is afgesproken. In zo’n geval komt het er op aan dat de afspraken duidelijk gemaakt zijn. In dit geval heeft de onderdeelcommissie (OC) van het GVB in Amsterdam daar goed voor gezorgd.

Roostertoeslag

Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam heeft in de cao 2019 vastgelegd dat een medewerker die in een rooster werkt, recht heeft op een roostertoeslag. Voor rijdend personeel, onder wie de drie werknemers die naar de kantonrechter stappen, worden afspraken gemaakt over de berekening van die roostertoeslag. De rekenmethode om de toeslag uit te rekenen is gewijzigd, omdat ook het roostersysteem is aangepast. In de nieuwe roosters zijn namelijk niet langer ingeroosterde vakantiedagen opgenomen. Gedurende de onderhandelingen over vier verschillende  rekenmethodes zijn er werknemers uit dienst gegaan. Die claimen nu een aanvullende betaling, omdat ze vinden dat de terugwerkende kracht uit het besluit van het GVB ook op hen van toepassing is. De GVB heeft destijds de instemming van de OR verkregen voor het toepassen van de berekeningsmethode.

Oordeel kantonrechter

In het oordeel van de kantonrechter heeft zich gericht op  de afspraak dat vanaf 1 oktober 2018 de roostertoeslag voor het werkzame rijdend personeel opnieuw wordt berekend met de regel-2-methode. Als die hoger is dan de oude methode, wordt het verschil nabetaald.
De kantonrechter oordeelt vervolgens ook dat daarom met terugwerkende kracht die herberekening óók gemaakt moet worden voor werknemers die inmiddels uit dienst zijn gegaan, omdat ze toen immers nog tot de in de onderneming werkzame personen behoorden.
Dat het niet de bedoeling van de werkgever is geweest om ook deze groep vertrokken medewerkers onder de regeling te laten vallen, wordt niet door de rechter overgenomen. Het GVB moet voor werknemers over de periode vanaf 1 oktober 2018 tot einde arbeidsovereenkomst een herberekening van de roostertoeslag maken en – voor zover die hoger uitvalt – het verschil nabetalen.

Commentaar

Destijds is aan de OC instemming gevraagd voor de roosterberekeningen. Bij het geven van instemming heeft de OC ingestemd met de toevoeging dat ‘“Terugwerkende kracht wordt berekend over regel 2 “samen” en regel 4 “samen” (…) met in achtneming van de ingangsdata van de roosters tram en bus in het jaar 2018 (…).” De bestuurder heeft in zijn definitieve besluit die bepaling overgenomen.
Door het precies formuleren van de afspraken hebben de werknemers met succes een beroep kunnen doen op de gemaakte afspraken en krijgen óók de gepensioneerde collega’s nog een nabetaling.


  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een instemmingsverzoek? Stuur een e-mail