Arbeidsuitbuiting wordt nog meer strafbaar

Het ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  en Justitie en Veiligheid werken aan een wetsvoorstel om arbeidsuitbuiting nog meer strafbaar te stellen en overtreders te kunnen opsporen en vervolgen. Het aanscherpen van de wetgeving op dat gebied blijkt echt nodig te zijn. Ondernemingsraden in ondernemingen waarin m.n. arbeidsmigranten werkzaam zijn hebben een taak te doen.

Ernstige benadeling

In het wetsvoorstel wordt ernstige misstanden als nieuw misdrijf onder de naam ‘ernstige benadeling’ opgenomen. En nodig is dat wel. Zo blijken er voor de oorlog in Oekraïne gevluchte mensen te worden uitgebuit. Te lang werken, te weinig of geen loon, slechte huisvesting zijn daar een paar voorbeelden van. Het is de bedoeling dat door de aanscherping van de wet slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting beter worden beschermd. Werkgevers zijn strafbaar als zij op de werkvloer misbruik maken van een kwetsbare positie.

Inhuur checken

Ook werkgevers die mensen inhuren via een uitzendbureau moeten controleren dat de mensen die voor ze werken niet worden uitgebuit, anders zijn ook zij strafbaar. Door de aanscherping wordt een combinatie gemaakt tussen het misbruik van arbeidskrachten en grove benadeling door bijvoorbeeld:

  • veel te weinig loon betalen
  • overtreding van de arbeidsduur en arbeidstijden
  • slechte huisvesting
  • vrijheidsbeperkingen zoals inname van een paspoort

Ook worden de mogelijkheden groter om daders die financieel voordeel hebben van mensenhandel aan te pakken. Daarnaast wordt duidelijker omschreven welk gedrag strafbaar is.
De internetconsultatie voor dit wetsvoorstel staat nog tot 25 april 2023 open.

Taak voor de OR

Artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht elke OR zorg te dragen voor een juiste naleving van de wettelijke regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Daarbij hoort ook het gelijk belonen, de naleving van de Arbeidstijden- en Arbeidsomstandighedenwet.
Bij twijfel over de naleving ervan kan de OR dat natuurlijk agenderen voor overleg, maar kan ook zelfstandig een melding doen bij de Arbeidsinspectie als daar aanleiding voor is.
Het zou toch niet zo mogen zijn dat in ondernemingen met een ondernemingsraad misstanden met arbeidsuitbuiting en benadeling worden vastgesteld door de Arbeidsinspectie, en de OR heeft ‘weggekeken’.


  • Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het toezicht op naleving arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden? Stuur een e-mail