Toolbox hybride werken geïntroduceerd

TNO heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkgevers en werknemers een ‘Toolbox hybride werken’ ontwikkeld. Hoe kun je effectiever, gezonder en fijner hybride werken? Het deels thuis werken en deels op kantoor biedt zowel voor personeel als organisatie voordelen.

Inhoud Toolbox

De toolbox bevat acht voorbeelden die bijdragen aan het slagen van hybride werken. De voorbeelden gaan over:

  1. Een gesprekshandleiding om teamafspraken te maken en doelen vast te stellen;
  2. Tips om werken op kantoor aantrekkelijker te maken;
  3. Tips om effectief hybride te vergaderen;
  4. Tips om gezond te werken als je regelmatig een andere werkplek hebt;
  5. Adviezen voor en door leidinggevenden in een hybride setting;
  6. Onderzoek en cijfers over hybride werken;
  7. Een tabel om afspraken vast te leggen;
  8. Handige links en verhalen uit de praktijk.

Maak duidelijke afspraken

Belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen werknemers onderling in een team. Daaraan voorafgaand kan de ondernemingsraad met de bestuurder de kaders afspreken waarbinnen in de teams werkafspraken gemaakt worden. Die kader zijn nodig om willekeur in afspraken te voorkomen en eerst beleid af te spreken alvorens tot uitvoering over te gaan.
De teamafspraken zijn afhankelijk van werksoort, teamsamenstelling en bevatten afspraken voor individuele werknemers, leidinggevenden.


  • Zelf met de ‘Toolbox hybride werken’ aan de slag? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een regeling hybride werken in de organisatie? Stuur een e-mail