OR-lid krijgt ontslag

Een ziekenhuis wil een medewerker ontslaan. De medewerker is ook OR-lid, daardoor wordt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter voorgelegd. Hoe werkt in de praktijk de ontslagbescherming van een OR-lid?

Wat eraan vooraf ging

De medewerker heeft al een poos onenigheid met de werkgever. Er zijn al de nodige gesprekken gevoerd, nieuwe afspraken gemaakt, nieuwe instructies gegeven en opnieuw een bemiddelingspoging gedaan. Volgens het ziekenhuis ondermijnt de werknemer voortdurend het gezag van de werkgever en doet aan stemmingmakerij. De medewerker ervaart vooral pesten en intimiderend gedrag van de organisatie en collega’s.
De samenwerking mondt uit in de keuze: een frisse herstart met de kans voor de werknemer om het voortaan anders te doen of een vertrek op basis van een vaststellingsovereenkomst. De werknemer kiest ervoor om door te gaan, maar de problemen blijven zich herhalen. Uiteindelijk stapt de werkgever naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De wijst op het ontslagverbod van art. 7:670 BW. Dat bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van een ondernemingsraad, niet kan opzeggen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter toetst het verzoek van het ziekenhuis tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, en ziet geen verband met het OR-lidmaatschap, daarom is het opzegverbod van art. 7:670 BW niet van toepassing. Alle aanwijzingen die er zijn voor een relatie tussen het OR-lidmaatschap en het verzoek van het ziekenhuis tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zijn door de werkgever gemotiveerd tegengesproken. De kantonrechter stelt vast dat de verwijten van de werkgever naar de werknemer geen betrekking hebben op het OR-lidmaatschap maar op de stroevigheden en conflicten met haar leidinggevenden. Er is nog onderzocht of er andere functies beschikbaar waren, maar dat bleek niet het geval.
De arbeidsovereenkomst mag worden ontbonden. De werknemer krijgt een transitievergoeding, maar moet wel haar aandeel in de proceskosten betalen.

Commentaar

De ontslagbescherming van art. 7:670 van het Burgerlijk Wetboek heeft betrekking op een opzegverbod omwille van het OR-lidmaatschap. In deze zaak heeft de kantonrechter getoetst of de opzegging daarmee verband hield. Dat was niet het geval; daarom is het opzegverbod niet van toepassing en wordt gebruikelijk geoordeeld als een duurzame ontwrichting van de arbeidsrelatie is ontstaan en wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd.


  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam lezen? Klik hier