Helft personeel is ontevreden over management

Ongeveer de helft van werkend Nederland vindt dat het management van hun organisatie doet wat het belooft. Daarmee is bijna de andere helft ontevreden over hoe het management aan het werk is. Kan de OR bijdragen aan een verandering?

Vertrouwen in de leiding

Adviesbureau Great Place To Work vroeg voor het Trust Index-medewerkersonderzoek bijna 850 werknemers naar hun bedrijfscultuur. Dat levert inzichten op die er niet om liegen. Zo heeft 1 op de 3 Nederlanders geen tot weinig vertrouwen in het nemen van de juiste besluiten door het hoogste management. In het kader van het nemen van besluiten zijn transparantie en communicatie essentieel. Het ontbreken van informatie en redenen dat bepaalde besluiten worden genomen worden, maakt vaak dat medewerkers dit thema minder positief ervaren.
De OR zou in dat geval het thema met de bestuurder kunnen bespreken en gezamenlijk beoordelen of er verbeteringen in de interne communicatie mogelijk zijn, zodat er meer begrip en draagvlak (en vertrouwen) ontstaat in waartoe besloten wordt.

Grensoverschrijdend gedrag

1 op de 4 werkenden heeft grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Dat vraagt om actie via een tweesporenbeleid. Enerzijds preventie van grensoverschrijdend gedrag, anderzijds door het bespreekbaar maken van een veilige cultuur waardoor medewerkers zich durven uit te spreken. Het heeft vooral te maken met de sociale veiligheid die medewerkers in de organisatie ervaren.
Ondernemingsraden en bestuurders zijn vaak druk met organisatorische besluiten en te weinig met de bedrijfscultuur waarin gewerkt wordt. Van preventie mag de organisatie meer verwachten dan van een goede klachtenregeling en vertrouwenspersonen, maar ook dat moet tot in de puntjes geregeld zijn.

Mannen hebben andere ervaringen dan vrouwen

Mannen blijken een positiever over hun management dan vrouwen: 58% van de mannelijke respondenten zegt dat het management zijn beloftes waarmaakt, tegenover 49% van de vrouwelijke respondenten. Iets meer dan de helft (51 procent) van de respondenten vindt dat hun management het personeel niet (voldoende) op de hoogte houdt van de belangrijke kwesties.
Ook hier blijkt communicatie een belangrijke factor te zijn in het vergroten van het vertrouwen in (leidinggevende) collega’s.
De ondernemingsraad heeft als taak (artikel 28 van de WOR) om het werkoverleg te bevorderen. Dat is bij uitstek de plaats om de communicatie – ook over de cultuuraspecten van het samenwerken – te verbeteren. En communicatie is in dit geval vooral: luisteren naar wat er op de werkvloer leeft aan ervaringen en ideeën voor verbetering.


  • Zelf het onderzoeksrapport ‘Zesjescultuur op de Nederlandse werkvloer’ lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de werknemerstevredenheid? Stuur een e-mail