Naar kantoor om carrière veilig te stellen

Jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar maken zich zorgen over hun carrièrekansen als ze niet op de werkvloer zijn. Ze denken dat promoties aan hun neus voorbij gaan als ze te weinig door hun leidinggevenden gezien worden.

Promotie mislopen

Europees onderzoek onder jongeren van 18 tot 24 jaar, waarvan 2000 Nederlanders wijst uit de deze jongeren bang zijn om loopbaankansen te missen en minder zeggenschap te hebben door hybride te werken. Ze veronderstellen dat bij promoties de voorkeur wordt gegeven aan werknemers die wel vaak op kantoor zijn.  Zo’n 43% van de jongeren werkt daarom fulltime op kantoor ten opzichte van 28% van de oudere generatie.

Onbewuste voorkeur

Leidinggevenden geven onbewust voorkeur aan werknemers die in hun directe omgeving zijn – ook wel ‘proximity bias’ genoemd. Dát baart vooral 53% van de jongeren zorgen. De oudere collega’s (55-plus) zijn daar minder bang voor. Maar ondanks de angst om minder kansen op promotie te krijgen willen ze wel graag hybride werken. Zo geeft 25% van de jongere deelnemers aan de enquête aan een baan af te wijzen als er geen mogelijkheden zijn om op een flexibele plek te werken. Zo’n 35% van de doelgroep geeft de voorkeur aan flexibele werktijden.

De hybride werkplek heeft de toekomst

Zo’n 12% van de jongeren werkt fulltime op afstand, maar dat is wel een stuk minder dan de 55-plussers, waarvan 28% fulltime op afstand werkt. Wel geeft 59% van de jongeren aan geen moeite te hebben met het gebrek aan face-to-face contact met leidinggevende en collega’s, terwijl 39% van de 55-plussers daar geen moeite mee heeft.

Personeelsbeleid aanpassen

Elke onderneming die zuinig op zijn personeel wil en moet zijn, past zijn personeelsbeleid aan. Het gaat der dan vooral om dat er rekening gehouden wordt met wat de levensfase van de werknemer vraagt. Passende arbeidsvoorwaarden zorgen ervoor dat werknemers in elke levensfase beleid ervaren dat ervoor zorgt dat ze het naar hun zin hebben bij de werkgever. Op die manier wordt kostbaar en ingewerkt personeel behouden voor de onderneming.
Met dit onderzoek wordt duidelijk dat in het beleid voor de 18-24-jarigen rekening gehouden moet worden met de procedures voor loopbaankansen. Het zou niet zo mogen zijn dat aanwezigheid per se nodig is om in aanmerking te komen voor promotie. Dat vraagt om actie naar de leidinggevenden (zodat die weten dat ze onbewust een ‘proximity bias’ hebben, en actie naar de medewerkers dat ze evenveel kans maken op promotie dan collega’s die vaker op het werk zijn.

Belangrijk agendapunt om eens op de overlegagenda met uw bestuurder te zetten.


  • Zelf over het onderzoek door Owl Labs lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het personeelsbeleid en behoud van personeel? Stuur een e-mail