Discriminatie omdat je zwanger bent

Het is verboden om vanwege zwangerschap te discrimineren. Toch komt dat nog steeds in de praktijk voor. Zo ook in het geval van een zwangere sollicitant die tijdens de sollicitatieprocedure liet weten zwanger te zijn. Het College voor de Rechten van de Mens deed uitspraak.

Afwijzing na zwangerschapsmelding

Een regiodirecteur belt na drie sollicitatiegesprekken met een sollicitant om haar de baan als HR business partner aan te bieden. Als de vrouw vertelt dat ze zwanger is trekt de directeur het aanbod in. Weliswaar erkent de werkgever een fout te hebben gemaakt en zou de handelwijze van de regiodirecteur niet representatief zijn voor de organisatie. Het intrekken van het aanbod zou vooral te maken hebben met het voorkomen van personeelstekorten, omdat ook voor deze functie weer een tijdelijke vervanger gezocht moet worden.
De vrouw kreeg excuses en een andere functie aangeboden, mar het Collega kan niet anders dan vaststellen dat er wegens zwangerschap verboden onderscheid is gemaakt.
Een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is juridisch niet bindend, maar heeft wel statuur. Werknemers kunnen het oordeel gebruiken als zij alsnog naar de kantonrechter willen stappen. Een rechter houdt rekening met het oordeel van het College.

Zwanger op het werk

Een zwangerschap heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever de nodige gevolgen. De werkgever moet ervoor zorgen dat tijdens en na de zwangerschap veilig en gezond gewerkt kan worden. De werknemer heeft recht op aangepaste werktijden, aangepaste werkzaamheden en op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Na de bevalling heeft de moeder het recht om onder werktijd het kind borstvoeding te geven of te kolven.

Tijdens de zwangerschap en tot 6 maanden na de bevalling bestaat er recht op aangepaste werktijden:

  • Extra pauzes (maximaal 1/8e deel van uw dagelijkse werktijd);
  • Regelmatige werktijden en rusttijden;
  • Een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank);
  • Vrijstelling van overwerk en nachtdiensten (behalve als de werkgever de noodzaak kan aantonen); 

De werknemer kan niet worden verplicht om meer te werken dan:

  • maximaal 10 uur per dienst; 
  • in een periode van 4 weken maximaal gemiddeld 50 uur per week;  
  • in een periode van 16 weken maximaal gemiddeld 45 uur per week.
  • De werknemer kan een verzoek indienen bij de werkgever om werktijden aan te passen.

Naast deze regels zijn er nog het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het ouderschapsverlof (zie artikel Nieuwsbrief Medezeggenschap)


  • Zelf de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met antidiscriminatiebeleid in de onderneming? Stuur een e-mail