NL-werknemers zijn Europees kampioen zitten

De Nederlandse werknemers waren in 2020 de Europees kampioen zitten, en dat was in het jaar erna ook zo. Gemiddeld zitten werknemers zo’n 8,5 uur per dag en bijna 44 procent van de werknemers zit minimaal 10 uur per dag. Een en ander wordt duidelijk in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021.

Thuis, onderweg en op het werk

Van de 8,5 uur per werkdag wordt 4,6 uur op het werk op de stoel doorgebracht. Daarnaast wordt er 3,2 uur in de vrije tijd gezeten en wordt er tijdens het woon/werkverkeer nog een uur gezeten. De berekening van 8,5 uur wijkt af van een totaaltelling van de losse zitperiodes. De deelnemers aan het onderzoek hebben die periodes apart geschat én een schatting gemaakt voor het zitten tijdens de gehele dag.

Zitgedrag verschilt per branche

Vooral in de sectoren informatie en communicatie (59%), financiële instellingen (57%) en openbaar bestuur (44%) komt langdurig zitten tijdens het werk het vaakst voor. Daarnaast zitten mannen (27 procent) net een beetje langer vrouwen (25 procent) op hun werkdag.

’s Morgens zitten we vaker dan ‘s middags

Hoewel we ’s morgens fitter zijn wordt er dan meer en langer achter elkaar gezeten dan ’s middags, terwijl we dan vermoeider zijn en toch gezonder gedrag vertonen door vaker op te staan en te bewegen.

Veel zitten is niet gezond; zoveel is al wel bekend. Te veel en lang zitten leidt tot gezondheidsproblemen, zowel op mentaal vlak (onder andere stress en depressie) als op het fysieke (onder andere hart- en vaatziekten, diabetes, maar ook kanker). Afwisseling in werkhouding (staand vergaderen, stabureaus om aan te werken) zorgt voor betere doorbloeding en eenzijdige belasting.


  • Zelf de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 van TNO en CBS lezen? Klik hier
  • Zelf het factsheet Zitten Tijdens Werk downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbeidsomstandigheden? Stuur een e-mail