Mag ik mijn beoordelingsgesprek opnemen?

Een beoordelingsgesprek brengt altijd enige spanning met zich mee. Door die spanning wordt het moeilijker om alles wat in het gesprek aan de orde is geweest vast te houden. Het maken van een opname op je mobieltje is dan een handige oplossing, zodat het gesprek later nog teruggeluisterd kan worden. Maar mag dat, en hoe zit het met de privacy? En heeft de OR hier een rol in?

Gespreksopname

Het is mogelijk om – als je zelf deelneemt aan het gesprek – dit voor eigen gebruik op te nemen. Het is niet noodzakelijk dat je daarvoor toestemming aan je leidinggevende vraagt, maar dat heeft natuurlijk wel de voorkeur. De OR kan het voorstel doen aan de bestuurder dat elke werknemer het recht heeft om zijn functioneringsgesprekken voor eigen gebruik op te nemen. Dat ‘eigen gebruik’ is wel een belangrijke voorwaarde voor de manier waarop er vervolgens met de opnames wordt omgegaan.

Zo moet het niet

Een medewerker maakt in het geheim opnames van haar gesprekken over het verlengen van haar contract. Haar werkgever wilde het contract niet verlengen, zodat de werknemer naar de kantonrechter stapte. Tussen het materiaal dat voor het proces werd aangeleverd zaten ook acht opnames van gesprekken die de werknemer in het geheim had opgenomen. De werkgever vond dat ze daardoor ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en wil op korte termijn de arbeidsovereenkomst op die grond (de E-grond) ontbinden.
De kantonrechter erkent het recht op het maken van opnames voor eigen gebruik, zodat het gesprek later nog eens teruggeluisterd kan worden om de eigen situatie en positie te bepalen. Hij vindt het echter verwijtbaar dat de opnames zijn gemaakt zonder daarover de gesprekspartners te informeren én dat ze vervolgens die opnames gebruikt om tegen haar werkgever te procederen.

Gesprekken zijn vertrouwelijk

De kantonrechter oordeelt dat de gesprekken over het functioneren van een medewerker vertrouwelijk zijn, en dat door het maken van de opnames de werknemer deze vertrouwelijkheid heeft geschonden. De rechter ziet dat als verwijtbaar handelen zoals het Burgerlijk Wetboek dat als reden voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst noemt (Artikel 669, lid 3 Burgerlijk Wetboek Boek 7, onderdeel e). De geheime opnames hebben het vertrouwen ernstig en duurzaam beschadigd, maar hij vindt niet dat de werkneemster ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. De kantonrechter ontbind de arbeidsovereenkomst met toekenning van de transitievergoeding. Bij ‘verwijtbaar handelen’ is er nog recht op deze vergoeding, bij ‘ernstig verwijtbaar handelen’ is dat recht er niet meer.

Taak voor de OR

Een werknemer kan op tal van gronden gesprekken voeren met de werkgever. Dat kunnen gesprekken zijn over functioneren en beoordelen, maar ook over opleidingen, ziekte en re-integratie e.d. Belangrijke overeenkomst: de toekomst van de werknemer staat in meer of mindere mate op het spel. Daarmee zijn het voor de werknemer spannende gesprekken.
De OR kan een initiatiefvoorstel indienen om in de regelingen voor dergelijke gesprekken vast te leggen dat die voor eigen gebruik van de werknemer opgenomen mogen worden. Daarbij kan de voorwaarde worden gesteld dat de gesprekspartner(s) daarvan op de hoogte wordt gesteld. Evenals de afspraak waarvoor de opnames mogen worden gebruikt en bewaard.
Zo’n regeling voorkomt geheim gedoe en mogelijke vertrouwensbreuken vanwege in het geheim opgenomen gesprekken.

Klik hier voor de bron van dit artikel.


  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een initiatiefvoorstel? Stuur een e-mail