Diversiteit en inclusie als OR-doel

‘Verschil verrijkt!’, dat is het motto van de dag die de SER op 4 oktober heeft georganiseerd. De Diversity Day heeft als doel de diversiteit en inclusie op de werkvloer in de organisaties en ondernemingen te bevorderen. De aandacht daarvoor heeft meer nodig dan zo’n speciale dag. Daar kan elke OR een bijdrage aan leveren.

Wettelijke taak

Elke ondernemingsraad heeft – op grond van artikel 28 – de wettelijke taak om diversiteit en inclusie te bevorderen. In het artikel wordt dat in het 3e lid als ‘De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming.’ geformuleerd. Meedoen aan Diversity Day s voor dit jaar niet meer mogelijk, maar volgend jaar is er een nieuwe kans. Ondertussen kan de organisatie er alles aan doen om daadwerkelijk een inclusieve organisatie of onderneming te zijn. Bijvoorbeeld door het onderwerp te agenderen voor overleg met de bestuurder en afspraken te maken over het maken en uitvoeren van beleid om daadwerkelijk een inclusieve en diverse organisatie te worden en te blijven.

Prokkelen

‘Bij ons kan dat niet’ is een veelvoorkomend misverstand als het over inclusief personeelsbeleid gaat. ‘We hebben geen werk voor mensen met een beperking’ is dan het doorslaggevende argument. Maar… het is inderdaad een misverstand, en meestal is dat gebaseerd op koudwatervrees en onbekendheid met deze doelgroep. Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen leuke dingen te ondernemen. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait. Bedrijven & werknemers kunnen zich aanmelden voor zo’n ontmoeting met de doelgroep, en ontdekken dat elke organisatie plaats heeft voor mensen met een verstandelijke beperking.

SER Diversiteit in Bedrijf

Organisaties worden door SER Diversiteit in Bedrijf ondersteund bij het bevorderen van een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. De SER heeft een brede visie op diversiteit en richt zich op vijf dimensies: arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. De  missie is een arbeidsmarkt waarop verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden.
Op SER-themapagina is meer informatie over diversiteit en inclusie te vinden.


  • Meer informatie om zelf een keer te prokkelen? Klik hier
  • Meer informatie over Diversityday lezen? Klik hier
  • De themapagina van de SER lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met inclusie en diversiteit? Stuur een e-mail