Tweede Kamer akkoord met Wet werken waar je wilt

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. Door dit wetsvoorstel veranderen de wettelijke regels voor werknemers die een wijziging willen voor een andere arbeidsplaats.

De Wet flexibel werken (WFW) biedt nu al aan werknemers de mogelijkheid om een wettelijk verzoek in te dienen voor een andere arbeidsplaats. Zo kan hij op grond van de WFW vragen om thuis te mogen werken. De werkgever kan op dit moment zo’n verzoek eenvoudig afwijzen. Daar waar voor een aanpassing in arbeidsduur of arbeidstijden een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig is, daar is zo’n belang ingeval van de arbeidsplaats niet nodig. Door het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ komt daar nu verandering in.

Aangepast wetsvoorstel

Het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) is, zoals dat vaker gaat, tussentijds aangepast. Het oorspronkelijke voorstel regelde dat de werkgever een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats (binnen de Europese Unie) alleen zou mogen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang (dus dezelfde toets als bij verzoeken om wijziging van de arbeidsduur of werktijden). De initiatiefnemers hebben vervolgend in het wetsvoorstel de adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) over hybride werken overgenomen. In het voorstel staat nu dat de werkgever het werknemersverzoek ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ moet beoordelen. Dat houdt in dat hij bij zijn besluit alle verschillende werkgevers- én werknemersbelangen zorgvuldig moet afwegen. Daarvoor moet de werknemer een ‘gedegen motivering’ voor zijn verzoek indienen. De wetswijziging geeft de werknemer juridisch een betere positie, terwijl de werkgever de vrijheid behoudt voor maatwerk. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, een invoeringsdatum is nog niet vastgesteld.

Werk voor de OR

Het wetsvoorstel is voor de OR een goede aanleiding om het aanstellingsbeleid van de onderneming op de overlegagenda te zetten. Werkgevers die ruimte bieden voor maatwerkoplossingen voor hun personeel om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken zorgen daarmee voor behoud van personeel of verbeteren de aantrekkelijkheid van de werkgever om ervoor te willen werken. Vanzelfsprekend heeft de OR instemmingsrecht op een gewijzigde aanstellingsregeling of gewijzigde arbeidstijdenregeling. Behoud van personeel is – gezien de krapte op de arbeidsmarkt – van groot belang om de werkdruk en werkstress in toom te houden.


  • Zelf het SER-advies over het hybride werken lezen? Klik hier
  • Zelf het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met aanpassingen in arbeidstijden en werkplekken (thuiswerkregeling)? Stuur een e-mail