Groene arbeidsvoorwaarden voor werknemers

Je kunt je als werkgever onderscheiden ten opzichte van de concullega’s door bijzondere arbeidsvoorwaarden te bieden. Bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Werknemers die daar voor warm lopen overwegen dan mogelijk sneller om daar te willen werken. Een paar voorbeelden.

Geld lenen voor verduurzamen koophuis

Bij softwarebedrijf AFAS kunnen werknemers onder gunstige voorwaarden maximaal € 25.000 lenen om hun koophuis te verduurzamen en energiezuinig te maken. Op die manier krijgen ze de kans om hun maandlasten te verlagen door minder dure energie te hoeven gebruiken. De lening, tegen 2,9% rente, moet binnen tien jaar worden afgelost. Het verstrekken van zo’n lening voor dit doel past helemaal binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming.

Klimaatbudget voor elke werknemer

Verzekeraar Achmea stimuleert zijn werknemers om te verduurzamen. Vanaf 2023 krijgt elke werknemer – op grond van de cao- een klimaatbudget van € 2500 netto. Het budget kan besteed worden aan producten of diensten voor verduurzaming of verbetering klimaat. Variërend van de aanschaf van een fiets tot isolatie van de woning. Er is ook de mogelijkheid om het geld in een groen beleggingsfonds te stoppen. De werknemers krijgen drie jaar de tijd om hun klimaatbudget te besteden.

De Groene Arbeidsovereenkomst

Een ander initiatief is voor groene arbeidsvoorwaarden is de Groene Arbeidsovereenkomst.  Via de website kunnen werkgevers duurzame afspraken maken met hun werknemers om zo (voor een deel) aan hun klimaatdoelstellingen te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het in bepaalde gevallen planten van een boom, bijvoorbeeld voor het behalen van doelstellingen;
  • meer vakantiebijslag en/of extra vakantiedagen voor werknemers die met een duurzaam transportmiddel (bijvoorbeeld de trein of fiets) op vakantie gaan;
  • een hogere kilometervergoeding voor duurzaam woon-werkverkeer (fiets, openbaar vervoer) dan voor woon-werkverkeer per auto.

Om aan de afspraken uit het klimaatakkoord te voldoen, moet er in 2030 één megaton CO2 minder worden uitstoten worden i.v.m. de werkgerelateerde personenmobiliteit. Werkgevers met minimaal 100 werknemers moeten vanaf 1 januari 2023 mogelijk jaarlijks verplicht rapporteren over uitstoot i.v.m. de zakelijke kilometers van werknemers.


  • Meer informatie over de Groene Arbeidsovereenkomst lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met groene arbeidsvoorwaarden? Stuur een e-mail