Besluit blijkt onvoldoende belangrijk

Als de ondernemer een besluit neemt om een deel van zijn distributiekanalen te wijzigen claimt de OR adviesrecht voor dat besluit. Ze stappen naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam om daar hun gelijk te halen.

Wat eraan voorafging

De ondernemer produceert materiaal dat door andere ondernemingen wordt verwerkt tot een eindproduct. De handel verloopt wereldwijd via zo’n 60 distributeurs. De ondernemer wil voor een beperkt deel van de distributeurs de activiteiten overhevelen naar een andere partij. De OR claimt adviesrecht voor dat besluit. De raad staat op het standpunt dat hier een besluit genomen wordt over een het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming (artikel 25, 1e lid, onderdeel b). Bij de OK wordt aangevoerd dat de ondernemer bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het (voorgenomen) besluit van 12 oktober 2021.

Oordeel Ondernemingskamer

Het geschil gaat over het al dan niet adviesplichtig zijn van een besluit om in de bestaande samenwerking met andere ondernemingen wijzigingen door te voeren. De OK stelt vast dat het om zo’n 5 procent van de totale omzet gaat en dat een wijziging van distributeur wel vaker om verschillende redenen wordt doorgevoerd. De OK deze keuze als een commerciële beslissing die past in de normale bedrijfsvoering van de onderneming. Al met al gaat het om een klein deel van de omzet en over een besluit dat past binnen de normale bedrijfsvoering van de onderneming. Daarmee is het een niet belangrijk besluit; een besluit waarover dan ook geen advies aan de OR gevraagd hoeft te worden. Het verzoek van de OR wordt daarom afgewezen.

Ongevraagd advies kan ook

Sinds de invoering van de Ondernemingskamer in 1979 is de precieze invulling van het begrip ‘belangrijk’ geregeld in dispuut geweest. In dit geval betrof het een gering deel van de omzet, maar er kan ook worden gekeken naar de omvang van de personele gevolgen van het te nemen besluit.
In dit specifieke geval werd wel vaker van distributeur gewisseld en zijn dergelijke wisselingen vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarmee vervalt het adviesrecht van de OR, omdat het besluit niet belangrijk is. Overigens had de OR er ook voor kunnen kiezen om – in de vorm van een initiatiefvoorstel – met een ongevraagd advies te komen i.p.v. een procedure te starten bij de OK. Voor een ongevraagd advies is geen adviesaanvraag nodig en de OR kan zich op die manier toch een poging wagen om invloed te verkrijgen op de te nemen besluiten.


  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met belangrijke wijzigingen in de onderneming? Stuur een e-mail