Stappenplan SER om diversiteit te bevorderen

Grote (beursgenoteerde) bedrijven zijn op grond van de Diversiteitswet sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer in evenwichtiger te maken. En… elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om dat evenwicht te bevorderen. Een stappenplan van de Sociaal-Economische Raad (SER) helpt om dat in praktijk te brengen.

Meer evenwicht tussen mannen en vrouwen

Op 1 januari 2022 is door een aanpassing in het Burgerlijk Wetboek een wijziging om een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen in werking getreden. Deze wijziging geldt voor zo’n 100 beurgenoteerde bedrijven en 5000 grote vennootschappen. De wetswijziging moet zorgen voor een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van de organisatie. Onder meer door de invoering van een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen (RvC) en van streefcijfers voor het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de RvC en leidinggevende functies. Het is één van de taken van de OR om discriminatie tegen te gaan en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). De SER heeft een stappenplan gepubliceerd om daarbij te helpen.

Aan de slag ermee

In vier overzichtelijke stappen helpt het stappenplan om doelgericht werk te maken van meer diversiteit aan de top. Maar zo’n plan kan ook gemaakt worden om de verhouding autochtoon/allochtoon of oud/jong aan te pakken. Het begint met het ordenen van de feiten en het formuleren van de doelen en acties en tot slot een rapportage aan het diversiteitsportaal van de SER.

  1. Stap 1: inventariseer de huidige man-vrouwverhouding;
  2. Stap 2: stel streefcijfers op;
  3. Stap 3: maak een plan van aanpak;
  4. Stap 4: rapporteer via het SER Diversiteitsportaal.

In het stappenplan zijn ook de nodige verwijzingen te vinden naar ondersteunend materiaal, zoals naar de ‘Best Practices’. 


  • Meer lezen over de ‘Diversiteitswet’? Klik hier
  • Zelf het Stappenplan voor bedrijven downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de diversiteit in de onderneming? Stuur een e-mail