Onderzoek toont daling leergedrag

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft onderzoek gedaan over het leven lang ontwikkelen in Nederland. Er is sprake van een dalende trend in het leergedrag van werknemers.

Dalende trend

Ook in de Monitor Leercultuur van de SER en TNO van februari 2022 kwam naar voren kwam naar voren dat het leergedrag in de afgelopen jaren is gedaald. Een mogelijke oorzaak is de Covid-pandemie, waardoor er minder cursussen georganiseerd zijn en de focus op het ontwikkelen van personeel verminderd is. Ook zijn er minder kansen geweest om informeel van elkaar te leren en waren er minder kansen waren op feedback door collega’s.

Belangrijke constateringen

  • Cursusdeelname onder werkenden is tussen 2017 en 2020 gedaald van 54 procent naar 51 procent. Met name onder praktisch geschoolden en werkenden zonder startkwalificatie is de afname groot. Hun cursusdeelname is in 2020 zelfs op het laagste niveau sinds 2004.
  • Het informeel leren van taken op het werk daalt gestaag in de periode 2004-2020. In 2020 besteden 22 procent van de werktijd aan taken waarvan zij kunnen leren, en de kloof in informeel leren tussen praktisch en theoretisch geschoolden neemt af tussen 2017 en 2020.
  • Hoewel oudere werkenden minder vaak aan cursussen deelnemen dan jongeren, is de kloof in cursusdeelname tussen jongere en oudere werkenden stabiel gebleven tussen 2017 en 2020.

Zorgelijke ontwikkeling

Als vast onderdeel van de duurzame inzetbaarheid van personeel vormt het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een belangrijke pijler in het opleidingsbeleid. Het is te begrijpen dat Covid daar invloed op gehad heeft, maar nu de beperkingen daardoor niet meer actief zijn is het zaak om het LLO weer op peil te brengen. De ondernemingsraad kan het LLO op de overlegagenda zetten, zodat ook de werkgever doordrongen raakt van de noodzaak om de ontwikkeling en opleiding van het personeel weer op orde te brengen.

  • Zelf de Monitor Leercultuur van SER en TNO lezen? Klik hier
  • Zelf het rapport van het ROA lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het opleidingsbeleid in de onderneming? Stuur een e-mail