Handreiking uitval door psychische klachten

Eén op de vijf werknemers heeft last van psychische klachten. Hoe kan een werkgever daarbij de juiste steun aan zijn werknemers geven? De handreiking ‘Blijven werken bij psychische klachten’ kan daarbij behulpzaam zijn.

In de handreiking worden vijf praktische handvatten omschreven om medewerkers met psychische klachten te ondersteunen: signaleren van problemen, gesprek aangaan, stimuleren eigen regie medewerker, samen werkaanpassingen maken en de juiste hulp zoeken. De handreiking gaat uitgebreid in op deze handvatten, met uitleg en voorbeelden. Daarnaast zijn er tien basisonderdelen omschreven voor goede arbeidsverhoudingen en een vertrouwensrelatie.

Psychische klachten zijn veelomvattend

Maar liefst 20 procent van de mensen krijgt in het leven te maken met een psychische aandoening. Denk aan depressie, angst, overspannenheid, PTSS of een burn-out. Daarnaast krijgt iedereen in zijn leven wel eens te maken met een (te) hoge belasting of een disbalans door stress, rouw of een ander ‘life event’. Psychische klachten zijn voor diegene zelf én voor een ander soms moeilijk te herkennen.

Als iemand zich minder goed voelt, gaat het om de volgende signalen:

 • Slecht slapen
 • Veel denken
 • Te moe zijn om dingen te doen
 • Slechte concentratie
 • Veel vergeten
 • Snel boos worden
 • Snel huilen
 • Snel schrikken
 • Somber of angstig voelen
 • Geen contact met mensen willen

Het zijn allemaal signalen van een onderliggend probleem. Op tijd signaleren door collega’s en leidinggevenden is van belang. Maar er wat aan doen is beter.

Aanpak

De aanpak van psychische problemen van werknemers is veelomvattend. Zo begint het bij een beperkte span of control van de leidinggevenden, zodat ze goed hun medewerkers kunnen volgen en ook tijd hebben om een gesprek te voeren als ze zien dat een medewerker dat nodig heeft.
Daarnaast is een preventieve aanpak gewenst, zodat werkdruk en werkstress voor werknemers beperkt blijft. Maatwerk is nodig om voor werknemers passende afspraken te maken, bijvoorbeeld over aangepaste werktijden of taken. Tijdig signaleren van de psychische problemen en het bespreken ervan kan verzuim voorkomen. Ook de inschakeling van bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werk kan soms gewenst zijn.
De ondernemingsraad kan de aanpak van psychische problemen en de oplossingen die de werkgever kan bieden op de overlegagenda zetten. De wetenschap dat 1 op de 5 werknemers er mee te maken krijgt is daarvoor een voldoende motivatie zijn.


 • Zelf de Handreiking ‘Blijven werken bij psychische klachten’ downloaden? Klik hier
 • Als OR aan de slag met de aanpak van psychische klachten op het werk? Stuur een e-mail