Toename van high-strain banen

Het aantal banen met hoge taakeisen, maar met lage autonomie is in het afgelopen jaar toegenomen van 15 naar 18 procent. Door deze z.g. high strain banen is het percentage van 17 procent aan burn-outklachten na een daling in 2020 weer terug op het niveau van 2019. Het zijn vooral de vrouwen die in high strain banen werken, want die doen dat beduidend vaker dan mannen.

Uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden 2021 (NEA) van TNO en CBS blijkt dat 22 procent van de vrouwen in een high strain job werken ten opzichte van 14 procent van de mannen.
Vrouwen hebben vaker een high-strain job dan mannen, respectievelijk 22% en 14%.

Oorzaken psychosociale arbeidsbelasting

De hoge taakeisen en lage autonomie van een functie zijn niet de enige aspecten die invloed hebben op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de werknemer. Ook emotioneel zwaar werk of werk met een hoge moeilijkheidsgraad vallen onder PSA en kunnen leiden tot stress, werkdruk en burn-out. Maar liefst driekwart van alle werknemers geeft aan dat ze het werk als moeilijk ervaren. Een op de negen vindt het werk ook echt emotioneel belastend. In de zorg en onderwijs is dat zelfs één op de vijf. Zo’n 42% van de werknemers wil graag dat de werkgever meer doet aan het verminderen van werkdruk en stress, 18% aan het beperken van emotioneel zwaar werk.

OR-verantwoordelijkheid

Artikel 28 van de WOR geeft elke ondernemingsraad de wettelijke taak om de naleving van de regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden te bevorderen en er op toe te zien dat die juist worden uitgevoerd. De PSA valt onder deze arbomaatregelen. De aanpak begint bij het inventariseren van het welzijn van de werknemers en hun ervaringen met PSA. Meestal wordt dit middels een medewerkers(tevredenheids)onderzoek gemeten, maar het kan ook onderdeel van de RI&E zijn. Op beide onderzoeken heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht, zodat alleen onderzoek gedaan kan worden als de OR daarmee heeft ingestemd. Het is dan ook zeker zaak dat er geschikte vragen worden gesteld over het werken in high strain functies, maar ook wordt nagedacht over preventieve en curatieve aanpak van PSA-klachten.


  • Zelf de NEA in vogelvlucht lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de psychosociale arbeidsbelasting? Stuur een e-mail