Stijgende verzuimcijfers

Het griepvirus heeft in combinatie met corona voor forse verzuimcijfers gezorgd. Werkgevers en werknemers doen er goed aan om goede afspraken te maken over naar het werk komen of niet bij verkoudheidsklachten en/of griepverschijnselen.

Griep en omikron

Met 5,6 procent gemiddeld verzuim is er in maart 2022 opnieuw sprake van een stijging van het verzuimpercentage. In februari was dat nog 5,5 procent. De griepgolf wordt als belangrijkste oorzaak van de stijging gezien. Tegelijkertijd worden ook nog steeds mensen besmet met de omikron-variant van het coronavirus. De combinatie zorgt voor een recordverzuim. Voor elke 100 werkenden waren er in maart 11 verzuimmeldingen, aldus arbodienstverlener HumanTotalCare. In 35% van de gevallen was griep de oorzaak, in 30% bleek corona de boosdoener

‘Ik ben verkouden en kom maar niet’

Er wordt vermoed dat de stijging ook te maken heeft met werknemers die verkouden worden en zich uit voorzorg ziekmelden. Door corona en het advies daarvoor om vooral thuis te blijven bij klachten, zijn werknemers voorzichtiger met naar het werk komen. Bij klachten melden ze zich dan dus maar ziek, ook al is er geen sprake van corona. Als een werknemer wel verkoudheidsklachten heeft of lichte griepverschijnselen, maar aangeeft nog wel te kunnen werken, kan ook in overleg besloten worden dat de werknemer thuis blijft en daar werkt.

Slapend coronavirus

Hoewel in maart 2022 het influenzavirus de belangrijkste veroorzaker van verzuim was, is de verwachting dat het aantal coronabesmettingen na de zomer ook weer zal toenemen. In de warme zomermaanden zijn virussen minder actief, maar als het kouder wordt neemt de kans toe op een nieuwe corona-uitbraak weer. Werkgevers doen er goed aan de basisregels te blijven handhaven: afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten en zelftesten als daar aanleiding voor is. Dit helpt niet alleen tegen verspreiding van het coronavirus, maar ook van het influenzavirus. Het is waarschijnlijk dat het griepvirus zijn kans gegrepen heeft na de versoepelingen in de coronamaatregelen en daardoor zich eenvoudig heeft kunnen verspreiden.

Werkdruk

Ziekte veroorzaakt extra werkdruk bij de collega’s die (nog) niet ziek zijn. Een er is grote kans dat ze uiteindelijk ook ziek worden, omdat ze uitgeput door het werk raken. Goed verzuimbeleid is dan ook van groot belang om de werkdruk aanvaardbaar te houden. Zet de werkdruk eens op de overlegagenda en combineer dat met het verzuimbeleid. Wat kan er worden verbeterd?

Een aanpassing aan de verzuim- en re-integratieregeling heeft de instemming van de ondernemingsraad nodig om te kunnen invoeren.


  • Zelf de griepverzuimontwikkelingen volgen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het ziekteverzuimbeleid? Stuur een e-mail