Minder vrije dagen voor parttimers?

Het College voor de Rechten van de Mens deed onlangs een uitspraak over het recht op vrije dagen voor parttimers. Aanleiding daarvoor was een klacht van een werknemer die zijn rechten op een feestdag niet kon benutten, omdat hij op die dagen altijd al vrij was. Van de werkgever werd hij daarvoor niet gecompenseerd. Het Collega kwam ook met een aanbeveling voor het regelen van werk en feestdagen.

Aanleiding

Een doktersassistente werkte 35 uur per week op dinsdag tot en met vrijdag. Doordat veel (erkende) feestdagen op haar roostervrije maandag vallen (sowieso 2e Paasdag, 2e Pinksterdag), profiteren collega’s die normaal gesproken wél op maandag werkten naar rato van hun arbeidsduur meer van het niet hoeven werken op de feestdagen. De huisartspraktijk bood voor de doktersassistente geen compensatie. De werkneemster vroeg het College om een oordeel. De werkgever verweert zich door te stellen dat hij een jaarurensysteem had overwogen, maar dat dit voor een andere werknemer nadelige gevolgen zou hebben. De werkgever vond dat hij met zijn beleid juist voor gelijke behandeling zorgde, omdat het voor alle werknemers een kwestie van geluk of pech was als een feestdag op een werkdag of vrije dag valt.

Jaarurensysteem het beste middel

Volgens het College is het jaarurensysteem (JUS) de beste manier om ongelijke behandeling tegen te gaan. Elke werknemer krijgt naar rato van de arbeidsduur hetzelfde aantal vrije (feest)dagen. De werkgever heeft een verboden onderscheid gemaakt door de doktersassistente niet te compenseren. Dat de doktersassistente inmiddels de kans had gekregen om van maandag een vaste werkdag te maken en dat er in de cao niets was bepaald over compensatie voor parttimers, maakte dit niet volgens het College niet anders. Een oordeel van het College is juridisch niet bindend, maar vaak worden een oordeel serieus genomen en er wel maatregelen genomen om de ongelijke behandeling te beëindigen.

Het invoeren, wijzigen of intrekken van een jaarurensysteem is instemmingsplichtig (artikel 27, 1e lid, onderdeel b).


  • Zelf de uitspraak van het College lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met JUS of roosters? Stuur een e-mail