Uitkering ouderschapsverlof verhoogd

Nog vóór de inwerkingtreding op 2 augustus a.s. van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloon. Minister Van Gennip van SZW heeft een ontwerpbesluit hiervoor naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Wet betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof. Daardoor krijgen werknemers de kans om in het eerste levensjaar van hun kind voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen van UWV. Nu zijn wettelijk gezien alle 26 verlofweken nog onbetaald (de cao of de arbeidsvoorwaardenregeling van de onderneming kan soms wel een recht op loondoorbetaling bevatten). In de huidige tekst van de Wet betaald ouderschapsverlof is bepaald dat de uitkering 50% van het dagloon bedraagt, en hoogstens 50% van het maximumdagloon. Dat maximumdagloon is voor 2022 vastgesteld € 228,76 bruto. Afhankelijk van het inkomen kan het voor werknemers financieel niet aantrekkelijk zijn om er gebruikt van te maken, maar door de verhoging naar 70 procent wordt die groep kleiner. Door de aanpassing is de uitkering bij ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof straks van dezelfde hoogte.

Effect van verhoging verlofuitkering nog ongewis

Het blijft de vraag of de verhoging van de uitkering de groep werknemers vergroot die van de regeling gebruik gaan maken, en of de uitkering veel (laagbetaalde) werknemers overhaalt om andere keuzes te maken bij de verdeling van zorg en werk in het gezin. Het kabinet mikt in ieder geval voor zowel moeders als vaders (of de partner van de moeder) dat zij meer van het ouderschapsverlof gebruik gaan maken. De verbeterde ouderschapsverlofregeling is ook één van de maatregelen voor meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.


  • Zelf de Wet betaald ouderschapsverlof lezen? Klik hier