Leidraad voor de PVT geactualiseerd

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zijn Leidraad personeelsvertegenwoordiging (PVT) geactualiseerd. De leidraad kan behulpzaam zijn bij het instellen van een PVT, maar ook bij het actualiseren van het PVT-reglement. PVT’s kunnen op verzoek van (meer dan de helft van) werknemers worden ingesteld in ondernemingen waarin tussen 10 en 50 werknemers werkzaam zijn.

Reglement niet verplicht, maar wel aan te bevelen

Anders dan voor een OR is een reglement niet verplicht voor een PVT, maar het is wel aan te bevelen om er een te hebben. De website van de SER bevat een modelregeling die vervolgens kan worden aangepast aan wat er voor de onderneming nodig is.

De Leidraad personeelsvertegenwoordiging is als volgt opgebouwd:

  • Hoofdstuk 2 bevat een korte schets van de vormen van medezeggenschap in de WOR;
  • In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de wettelijke regeling van de PVT opgenomen;
  • Hoofdstuk 4 gaat in op de regels voor de verkiezingen, de werkwijze van de PVT en het gebruik van het PVT-reglement;
  • Daarna volgt in hoofdstuk 5 een toelichting op het modelreglement;
  • Tot slot zijn in deze leidraad twee bijlagen opgenomen. Hierin staan enkele onderwerpen die niet in het reglement voor de PVT (kunnen) worden geregeld. Bijlage A gaat over afspraken tussen PVT en ondernemer en bijlage B bevat een modeltekst voor een brief aan werknemers over het verkiezingsregister (bijlage bij artikel 4 van het modelreglement PVT).

De Leidraad personeelsvertegenwoordiging is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap.


  • Zelf de leidraad PVT downloaden? Klik hier
  • Zelf het modelreglement voor de PVT downloaden? Klik hier
  • Hulp nodig bij het instellen van een PVT? Stuur een e-mail