Inclusief personeelsbeleid bij Defensie

“Het is eenvoudig om recruiters aan te moedigen meer vrouwen of etnische minderheden in dienst te nemen. Het vergroot de algehele diversiteit van de werkplek. Maar diversiteit gaat toch echt over het vergroten van de daadwerkelijke participatie van mensen, niet alleen over het op de borst kloppen met ‘kijk ons eens inclusief zijn’.” “Divers samengestelde teams zijn sterkere teams en presteren beter, diversiteit maakt Defensie dus sterker.”

Alleen vrouwen

Het eerste citaat is afkomstig uit het artikel ‘Diversity in the workplace: it means more than you think.‘ van Investors in People. Het tweede citaat is afkomstig van de onlangs op het Ministerie van Defensie benoemd staatssecretaris Christophe van der Maat.  In zijn ‘Kamerbrief diversiteit en inclusiviteit bij Defensie’ hoopt hij voor Defensie meer vrouwen aan te kunnen trekken. In zijn Kamerbrief introduceert de staatssecretaris ‘een Defensiebreed streefcijfer van 30% voor het aandeel vrouwen in het gehele personeelsbestand in 2030, ten opzichte van het huidige personeelsbestand’. Maar hij beperkt de inclusiviteit voorlopig tot vrouwen: ‘Er worden in deze fase alleen streefcijfers voorgesteld voor vrouwelijke medewerkers en niet voor andere doelgroepen. Hierbij spelen praktische overwegingen een rol; vooralsnog kunnen we alleen het geslacht registreren en monitoren. Het registeren van andere kenmerken is wegens privacy redenen complex maar we onderzoeken, mede op basis van best practices, of dit in de toekomst mogelijk is. De invoering van deze streefcijfers kan bovendien als een katalysator werken voor andere groepen doordat er ruimte ontstaat voor een meer inclusieve cultuur.’

Commentaar

Inclusief personeelsbeleid kan niet succesvol worden uitgevoerd door op voorhand al groepen uit te sluiten. Maar de staatssecretaris kan zijn beleid aanzienlijk verbeteren door vooral allochtone vrouwen, vrouwen met een arbeidsbeperking of vrouwen met een LHBTI-achtergrond in dienst te nemen. Zo wordt het toch nog inclusief.


  • Zelf de Kamerbrief diversiteit en inclusiviteit bij Defensie downloaden? Klik hier