Werknemers in de problemen door langdurige ziekte door COVID

Vooral door de onvoldoende persoonsbeschermende maatregelen in het begin van de COVID-pandemie zijn er zorgmedewerkers al bijna twee jaar langdurig ziek. Daarmee lopen ze risico om in de WIA terecht te komen en voor de zorg verloren te gaan.

Extra tijd na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) wil het werkgevers door middel van subsidie mogelijk maken om long covidpatiënten na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog minimaal een half jaar langer in dienst te houden. Daarmee wordt tijd ‘gekocht’ voor herstel en mogelijk behoud van de werknemer voor de zorgsector.

Volgens vakbond FNV zijn er inmiddels ruim vierduizend meldingen binnengekomen bij hun Longcovidmeldpunt. Ruim driekwart van de melders heeft financiële schade door hun ziekte; 900 mensen dreigen al binnenkort hun baan kwijt te raken omdat zij bijna twee jaar ziek zijn. De bonden zetten in op een vergoeding voor de geleden schade. Al eerder is voor werknemers met een beroepsziekte (asbest en OPS) een speciaal fonds ingesteld om van daaruit de schades aan ziek personeel te betalen.

De juiste aanpak

Met de re-integratie van long covidpatiënten is nog niet veel ervaring opgedaan. Het is en blijft nog zoeken naar de juiste re-integratie-aanpak. Het is immers een nieuw (beroeps)ziekte. Het RIVM is bezig met een studie en zal ongetwijfeld met aanbevelingen komen.