Handreikingen ‘Werken met langdurige coronaklachten’

Inmiddels zijn er werknemers die al twee jaar te maken hebben met klachten die ze door corona hebben opgedaan. Long covid levert voor die werknemers een alledaagse beperking in hun functioneren op, en daarmee ook voor het werk dat gedaan moet worden. Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen opgesteld over werken met langdurige coronaklachten. Daarnaast is er ook een algemene handreiking gemaakt voor COVID-19.

Gebaseerd op ervaringen

De basis voor de handreikingen wordt gevormd door de ervaringen van mensen met langdurige coronaklachten. Ook de kennis en ervaring van deskundigen die mensen met langdurige coronaklachten bij werk begeleiden zijn meegenomen.

De handreikingen bieden tips en aandachtspunten voor:

  • Werkenden, inclusief zzp’ers, met langdurige coronaklachten;
  • Werkgevers;
  • Zorgverleners die aandacht willen besteden aan de werksituatie van hun patiënt/cliënt.

Behalve tips en aandachtspunten bieden de handreikingen ook een overzicht met suggesties voor verdere hulp.

Algemene handreiking COVID-19

Ondanks het feit dat inmiddels bijna alle bijzondere maatregelen zijn afgeschaft is het een feit dat het coronavirus nog langere tijd in onze samenleving aanwezig blijft. Ook maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken zullen actueel blijven.

De algemene handreiking COVID-19 biedt informatie en advies over het nemen van preventieve maatregelen en is gebaseerd op huidige en actuele wetenschappelijke inzichten en de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. De handreiking is in januari 2022 vernieuwd.

Re-integratiebeleid en de OR

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op gewijzigde re-integratieregelingen. Het is een zinvolle zaak om nog eens kritisch te kijken naar de gangbare praktijk bij re-integrerende werknemers. Voldoet die werkwijze ook voor de medewerkers met long covid-klachten? De handreiking kan behulpzaam zijn bij de beoordeling of het beleid moet worden aangepast voor deze groep van kwetsbare medewerkers.


  • Zelf de handreikingen werken met langdurige coronaklachten downloaden? Klik hier
  • Zelf de handreiking COVID-19 downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het re-integratiebeleid? Stuur een e-mail