Aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer

Niet alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag is onwenselijk in elke werkorganisatie, maar dat geldt voor al het gedrag waardoor werknemers geraakt worden. Discriminatie, pesten, roddelen, onder druk zetten e.d. horen daar ook niet in thuis. De SER schreef een handreiking ‘Aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer’.

Microagressies

Het zijn de alledaagse, kleine, subtiele vormen van (onbewuste) discriminatie en ongewenst gedrag die gemakkelijk worden weggewuifd als iemand die aan de orde probeert te stellen. Desalniettemin kan dergelijk gedrag grote impact hebben op werknemers. De aanpak begint dan ook met het ook hebben voor dergelijke microagressies.

Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag

Een handig hulpmiddel bij het in kaart brengen van de aanwezigheid van ongewenst gedrag is de Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag van SZW. Daarmee kunnen werkgevers – en de OR natuurlijk ook – zelf checken of aan de regels op dit gebied wordt volstaan.

Maatwerk met behulp van de OR

De handreiking bevat algemene aanbevelingen die aangepast dienen te worden aan de context van de arbeidsorganisatie. Daar zou de OR een rol in kunnen hebben door samen met de ondernemer deze aanbevelingen naar de eigen onderneming te vertalen en zo nodig nieuw beleid op te stellen en in te voeren. Uiteindelijk moeten visie, beleid, maatregelen en werkklimaat op één lijn liggen en elkaar versterken.


  • Zelf ‘Aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer downloaden? Klik hier
  • De Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de aanpak van ongewenst gedrag? Stuur een e-mail