Zelf de aanpak van arborisico’s controleren met Zelfinspectietools

De arbocatalogus vormt voor de Arbeidsinspectie de leidraad bij controles of de organisatie de oplossingen uit de arbocatalogus van de eigen sector goed  toegepast. Maar als een organisatie geen arbocatalogus heeft, hoe weet de ondernemer (of de ondernemingsraad) dan of er voldoende maatregelen zijn getroffen om de arborisico’s te beperken? De Zelfinspectietools van de Arbeidsinspectie bieden uitkomst.

De arbocatalogus

Voor veel branches is per branche een arbocatalogus opgesteld. Overheid, vakbonden en werkgevers hebben daarin de bekende risico’s voor die branche opgenomen, inclusief de meest gewenste oplossingen om die risico’s te beperken. Bij controles door de Arbeidsinspectie wordt getoetst of de ondernemer zich in voldoende mate aan de oplossingen en maatregelen heeft gehouden. Bij overtreding kan een waarschuwing of een boete volgen. Een overzicht van de vastgestelde arbocatalogi is hier te vinden

Zelf toetsen met de zelfinspectietool

Als er geen catalogus voor de branche beschikbaar is, dan kunnen ondernemers, arbo-professionals en ook de ondernemingsraad zelf vaststellen of aan de basisregels voor veilig en gezond werken wordt voldaan. Met behulp van een reeks vragen kan zelf worden vastgesteld hoe het met de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden gesteld is. Er zijn zelfinspectietools voor:

  • Werken met gevaarlijke stoffen;
  • Werkdruk en ongewenst gedrag;
  • Gezond en veilig werken;
  • Eerlijk werken.

Daarnaast zijn er wegwijzers en checklists voor bepaalde risico’s, zoals die voor fysieke belasting en voor ongewenst gedrag.


  • Zelf aan de slag met de Zelfinspectietools? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden? Stuur een e-mail