Vanaf 1 maart: STAP-budget voor scholing en ontwikkeling beschikbaar

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal 1.000 euro aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie kan benut worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding, zodat de medewerker goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie is een goede aanleiding om het als OR in het overleg met de bestuurder te hebben over het opleidingsbeleid in de onderneming.

Meer regie

De overheid wil medewerkers stimuleren om zelf meer regie te nemen bij de eigen ontwikkeling en daarmee de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Met de subsidie wordt vooral gemikt om werknemers die hun eigen opleiding niet zelfstandig kunnen bekostigen. Werkenden en werkzoekenden krijgen met de subsidie meer kans op (beter) werk.

Aanvragen via het STAP-portaal

Het aanvragen van de subsidie (1x per jaar) gaat via het STAP-Portaal van het UWV. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register bij met opleidingen waarvoor mensen een STAP-budget kunnen aanvragen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De STAP-subsidie vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Tot 1-1-2022 is het mogelijk om scholingskosten bij de aangifte inkomstenbelasting af te trekken. Na deze datum is dat niet meer het geval door de invoering van het STAP-budget. De opleiders moeten een erkenning hebben om STAP-scholing te kunnen aanbieden. DUO legt daarvoor een scholingsregister aan.

STAP-nieuwsbrief

Het ministerie van SZW brengt een speciale nieuwbrief over het STAP-budget uit. Aanmelden daarvoor gaat via een e-mail aan: nieuwsbriefSTAP@minszw.nl.

Opleidingsregelingen en de OR

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het invoeren, wijzigen of intrekken van opleidingsregelingen. Van belang bij deze regelingen is dat elke werknemer daarvan gebruik kan maken, de regelingen voldoende budget bevatten om bevoegd en bekwaam te blijven en sowieso alle wettelijk verplichte scholingen mogelijk te maken door middel van het betalen van studiekosten, het beschikbaar stellen van tijd en reiskosten. Naast de het aanbod van de werkgever kunnen individuele werknemers dus ook van de STAP-subsidie gebruik maken om nog beter op de toekomst voorbereid te zijn. De OR kan de bestuurder vragen het personeel daarover actief te informeren.


  • Meer informatie over het STAP-budget: klik hier
  • Als OR aan de slag met het opleidingsbeleid? Stuur een e-mail