Eerst fuseren, dan pas de OR inlichten

Ondernemer Accell onderhandelt drie maanden lang met investeringsfonds KKR over een fusie, dan wel verkoop van de onderneming. De OR krijgt – tegelijk met de pers – pas nadat de deal van 1,56 miljard euro gesloten is te horen dat tot die fusie is besloten. Ook de vakbonden worden dan pas ingelicht. Een van de bonden stapt naar de Geschillencommissie Fusiegedragsregels om een klacht in te dienen over deze handelwijze.

Geheimhouding

Volgens de ondernemer staan de beursregels over het handelen met voorkennis het eerder informeren van de ondernemingsraad in de weg. Daarom is gewacht met het informeren van de OR en de bonden totdat het besluit wereldkundig is gemaakt. Maar de WOR maakt het mogelijk dat aan de  OR geheimhouding kan worden opgelegd (artikel 20). Daarbij maakt het niet uit waarom die geheimhouding gevraagd wordt. Natuurlijk is het verbod op het handelen in aandelen met voorkennis een geldige reden om geheimhouding op te leggen. Maar zowel OR als bonden hadden onder die geheimhouding vroegtijdig ingelicht en betrokken kunnen worden. Het is dus een misvatting dat beursregels over het handelen met voorkennis vroegtijdige betrokkenheid van de ondernemingsraad uitsluiten.

Fusiegedragsregels

De SER Fusiegedragsregels zijn door overheid, bonden en werkgevers afgesproken. Ze bepalen dat de bonden voordat tot een fusie besloten wordt geïnformeerd moeten worden. Er is een geschillencommissie die bij problemen om een uitspraak kan worden gevraagd, maar de commissie kan geen sancties opleggen.

Vakbond FNV Metaal dient nu en klacht bij de commissie in, het CNV wil dat ook doen als werknemers dat willen.

Adviesrecht OR genegeerd

De OR is feitelijk over een voldongen feit geïnformeerd. Dat betekent dat in een adviesprocedure het advies van de OR er niet toe doet. De OR kan naar de Ondernemingskamer in Amsterdam om alsnog die procedure af te dwingen en de verkoop van de onderneming vooralsnog tegen te houden. Het is onbekend of de OR deze stap gaat zetten.

KKR heeft een geschiedenis

KKR wordt vaak als hedgefonds beschreven. Er is in Nederland ervaring opgedaan met deze investeerders, en die zijn niet onverdeeld succesvol. Vendex KBB/Maxeda, Hema, AVR & van Gansewinkel zijn ondernemingen die kunnen meepraten over wat er met de onderneming gebeurd is. Bedrijven worden voor veel geld overgenomen, maar bezwijken bijna onder de rentelasten voor het geleende geld waarmee de overname is gefinancierd. Van Gansewinkel is eigendom geworden van de schuldeisers, Maxeda is in stukken verkocht en de Hema bezwijkt bijna onder de schulden waarmee het bedrijf is opgezadeld. Het is te begrijpen dat de bonden niet erg blij zijn met een nieuwe eigenaar als KKR. Accell geeft aan dat KKR in dit geval een langdurige verbintenis wil aangaan.