Bewegen tijdens het werk is ook werk

We zitten te veel! Op een werkdag zit een gemiddelde werknemer 10,3 uur, en beweegt daarmee te weinig. Onderzoekster en industrieel ontwerper Ida Damen promoveerde op haar onderzoek over bewegen op het werk. Ze kwam daarbij de nodige vooringenomenheden tegen.

Bewegen tijdens het werk is geen werk

Dat werk te weinig wordt bewogen heeft volgens Damen te maken met het gegeven dat bewegen tijdsens het werk niet als werk wordt gezien. Dat je de trap pakt in plaats van de lift of gaat lunchwandelen zijn prima activiteiten, maar worden niet met werken geassocieerd. Wandelen tijdens een overleg met een collega, of buiten werken als er even geen beeldscherm voor het werk nodig is komt veel minder voor.
Ze introduceerde en onderzocht ‘Tweak’, een gezondheidssuggestiesysteem dat  kleine actiegerichte gezondheidssuggesties in de agenda  van  een kantoormedewerker plaatst. Een stimulans om meer te bewegen.

Bewegen doe je maar in je pauze

Een andere misvatting is dat het bewegen tijdens het werk niet wordt gezien als werk, maar als pauze. Dat hoeft niet echter het geval te zijn. Een nieuw artikel overdenken kan prima wandelend, terwijl de invallen in de telefoon worden genoteerd. Ook kunnen sommige telefoontjes prima tijdens een wandeling worden afgewerkt in plaats van de bureaustoel.  
Damen bedacht een manier om medewerkers te stimuleren om minimaal aan 2 uur bewegen onder het werk per dag toe te komen. Zo kan je ‘wandelen’ opgeven als de locatie van een vergadering, of hubs op de wandelroute waar aantekeningen gemaakt kunnen worden of presentaties gegeven.

WorkWalk

Ook bedacht ze een vergadertafel (PositionPeak) die uit een serie blokken is opgebouwd, zodat op verschillende manieren – staand en zittend – overlegt kan worden. De deelnemers aan het onderzoek namen een verscheidenheid aan houdingen aan, terwijl het gevoel van efficiëntie en energieniveau bij hen toenam.


  • Zelf het proefschrift lezen (Engels, met NL-samenvatting op bladzijde 269)? Klik hier
  • Als OR aan de slag met bewegen op het werk? Stuur een e-mail