Invloed op de strategische onderwerpen

Doorgaans heeft de OR vooral invloed op de besluit die op tactisch niveau in de organisatie genomen worden. Deze besluiten komen tot stand op basis van eerder gemaakte strategische besluiten. Hoe kan de OR ook invloed op deze strategische keuzes hebben?

Handreiking

In hun reeks handreikingen heeft de SER er een gemaakt over de ‘Medezeggenschap en overleg over strategische onderwerpen’. De handreiking laat vooral zien hoe organisaties het overleg hierover met de ondernemingsraad kunnen invullen. Denk bij strategische onderwerpen als de energietransitie, het omschakelen naar het werken met of produceren van hernieuwbare grondstoffen, digitaliseren en ontwikkelingen als de datagestuurde organisatie en kunstmatige intelligentie.

Maar ook op personeelsbeleid staat de samenleving niet stil, dus hoe kan er invulling gegeven worden aan inclusiviteit en kunnen talentvolle medewerkers worden aangetrokken, opgeleid en behouden worden?

Niet afwachten

Van belang is de vroegtijdige invloed van de OR op het ontwikkelen van strategisch beleid en de te nemen beslissingen. Daarbij kan de OR een interactieve rol uitvoeren, of zelf met initiatiefvoorstellen komen. Door op strategisch niveau mee te denken en te praten wordt een eerste aanzet gegeven tot de besluiten die daar vervolgens in de loop van de tijd uit voort komen.