Hulpmiddel voor veiligheidsaanpak in de onderneming

Een nieuwe handreiking van de SER beoogt de basiskennis over de arbeidsveiligheid in ondernemingen te vergroten. De handreiking richt zich vooral op de kleinere en middelgrote bedrijven, omdat dat daar die kennis vaak ontbreekt. Een handreiking moet werkgevers helpen de veiligheidsaanpak te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen terug te brengen. De handreiking is ook interessant voor de ondernemingsraad of VGWM-commissie die het veilig werken in de onderneming wil verbeteren.

Ongelukken vaker in kleine bedrijven

Ongelukken tijdens het werk komen relatief meer voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Uitgaande van de getallen in de periode 2015-2019 zijn er per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven 67 mensen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen.
Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn door hun onervarenheid ook vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

Handreiking voor het opzetten van een veiligheidsaanpak

De handreiking ‘Handreiking arbomaatregelen – Groeien in arbeidsveiligheid – Aanpak voor betere Veiligheidsprestaties’ van de SER bevat een aanpak in negen stappen om het werk veiliger te maken. De stappen beginnen met de RI&E en werken toe naar de uitvoering van het plan van aanpak dat op grond van de RI&E-bevindingen wordt opgesteld. Ook wordt er aandacht besteed aan keuring en onderhoud van gereedschappen en machines, de communicatie met het personeel en de noodzakelijk opleiding voor het personeel.
De stappen zijn ook voor elke ondernemingsraad of VGWM-commissie van toepassing, vooral omdat er op RI&E en het plan van aanpak het instemmingsrecht van de OR van toepassing is.


  • Zelf de handreiking lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbeidsveiligheid in de onderneming? Stuur een e-mail