Een derde van de werkgevers geeft thuiswerkvergoeding

Bijna alle werkgevers geven een reiskostenvergoeding (91%) aan hun werknemers. In ruim een derde van de organisaties wordt inmiddels een thuiswerkvergoeding aangeboden (37%). Dit blijkt uit recent onderzoek door een uitgeverij.

In opdracht van de uitgever deed een onderzoeksbureau onderzoek naar beloningen bij organisaties. In totaal namen bijna 1000 respondenten deel aan het onderzoek. Op de vraag welke vergoedingen de organisatie kent, kwamen de volgende antwoorden naar voren:

  • reiskostenvergoeding (91%);
  • studiekostenvergoeding (67%);
  • vaste onkostenvergoeding (41%);
  • thuiswerkvergoeding (37%);
  • verhuiskostenvergoeding (19%);
  • vakliteratuurvergoeding (16%).

Uit het onderzoek blijkt dat bij kleinere organisaties met minder dan 50 werknemers, er minder vaak vergoedingen worden aangeboden dan in grotere organisaties.

Kleine meerderheid verwacht geen thuiswerkvergoeding

Per 2022 geldt onder voorwaarden een gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag in de werkkostenregeling (WKR). Een kleine meerderheid van de organisaties uit het onderzoek die nu geen thuiswerkvergoeding aanbiedt, verwacht dat in de toekomst ook niet te gaan doen (53%). Opvallend is dat personen met een HR-functie vaker verwachten dat hun organisatie in de toekomst een thuiswerkvergoeding zal gaan aanbieden (39%) dan werknemers met een andere functie (24%). En daarbij verwachten grotere organisaties met 250 werknemers of meer ook vaker een thuiswerkvergoeding aan te gaan bieden (47%) dan kleinere organisaties met 0 tot 50 werknemers (18%).
Het is duidelijk dat een thuiswerkvergoeding van belang kan zijn om personeel te werven en te behouden. De vergoeding is voor het compenseren van de kosten die de werknemer zelf maat, bijvoorbeeld voor energie, koffie, internetabonnement e.d. Sowieso is de werkgever verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt moeten worden om ook thuis voor een arbo-veilige werkplek te zorgen. Denk aan ergonomische stoel, groot beeldscherm, los toetsenbord, verstelbaar bureau, adequate verlichting e.d.

Thuiswerkvergoeding van varieert € 1 tot € 2 per dag

Uit het onderzoek blijkt dat bij ongeveer de helft van de organisaties (52%) die een thuiswerkvergoeding geeft of verwacht te gaan geven, deze € 1 tot € 2 bedraagt. Bij bijna een derde van de organisaties (31%) is deze tussen de € 2 en € 3. Slechts één op de twintig organisaties geeft een thuiswerkvergoeding van meer € 3 of meer per dag, of verwacht dit te gaan geven. Werknemers van de salarisadministratie geven vaker aan dat de vergoeding € 2 tot € 3 is (42%). Directieleden geven juist vaker aan dat het gaat (of zal gaan) om € 3 of meer (14%).
De Belastingdienst heeft een vergoeding van maximaal € 2,00 per dag als gerichte vrijstelling vastgesteld. Krijgt een werknemer meer, dan moet over het meerdere loonbelasting worden betaald.


  • Als OR aan de slag met de thuiswerkregeling en thuiswerkvergoeding? Stuur een e-mail